A+
a-

Kontakti

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035
tālr.: 67575580
e-pasts: rtrit@rtrit.lv
Reģ. Nr.: 40003480798
Facebook un Instagram: @RigasTRIT

Mācību korpusi:
Nīcgales ielā 26, Rīga, LV – 1035; 

Augusta Deglava ielā 41A, Rīga, LV – 1035

Marijas ielā 4, Rīga, LV-1050

Sporta iela 1, Preiļi, LV-5301

 

Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts LV98TREL9153970000000

Sekretariāts

67575580
fakss 67548302
rtrit@rtrit.lv

Administrācija un nodaļas

Administrācija
Amats, Vārds, Uzvārds Kabinets Tālruņa numurs E-pasts
Direktore - valdes locekle Ilze Ločmane N26, 106. kab. 67575580 ilze.locmane@rtrit.lv 
Sekretariāts Anita Mende N26, 107. kab. 67575580 rtrit@rtrit.lv 
Personāla daļa  Elīna Sīle, Maija Zariņa N26, 112. kab. 67795521 personals@rtrit.lv 
Direktores vietniece praktisko mācību darbā Dana Baltuseviča  N26, 113. kab. 67147580 dana.baltusevica@rtrit.lv 
Direktores vietniece audzināšanas darbā Ludmila  Ļevančuka N26, 110. kab. 67582995; 67283365 ludmila.levancuka@rtrit.lv 
Direktores vietniece mācību darbā Gunta Šmaukstele   N26, 109. kab. 67147581 gunta.smaukstele@rtrit.lv 
Juriste Astrīda Ozoliņa   N26,141. kab. 67147591 astrida.ozolina@rtrit.lv 
Struktūrvienības vadītāja N26 Inna Jurkāne  N26, 118. kab. 67795547 inna.jurkane@rtrit.lv 
Struktūrvienības vadītāja D41A Aija Mētra   67147590 aija.metra@rtrit.lv 
Struktūrvienības vadītājs M4 Ziedonis Siksna  M4, 303. kab. 67795550 ziedonis.siksna@rtrit.lv 
Mācību daļa
Amats, Vārds, Uzvārds Kabinets Tālruņa numurs E-pasts
Profesionālās vidējās un arodizglītības daļas vadītājs Arnolds Silavs  N26, n3d. kab. 67577215 laila.liduma@rtrit.lv 
Sekretāre Tatjana Ranše  N26, 107. kab. 67795524 tatjana.ranse@rtrit.lv 
Sekretāre Laila Līduma  N26, n3d. kab. 67147582 laila.liduma@rtrit.lv 
Mācību procesa plānotājas    Renāte Jirgena, Regīna Pentjuša  N26, 208v. kab. 67147579 renate.jirgena@rtrit.lv 
regina.pentjusa@rtrit.lv 
Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas vadītāja Iveta Austruma N26, 216.kab. 67795548 iveta.austruma@rtrit.lv 
Pārtikas ražošanas nodaļas vadītāja Iveta Austruma M4, 309. kab.
Viesmīlības pakalpojumu nodaļas vadītāja Sarmīte Kudiņa  N26, 132v. kab. 67577781 sarmite.kudina@rtrit.lv 
Tūrisma un komerczinības nodaļas vadītāja Anda Rezgale  M4, 403. kab. 67288341 anda.rezgale@rtrit.lv 
Modes, stila un dizaina nodaļas vadītāja Vivita Kelpa N26, 213v. kab. 67288341 vivita.kelpa@rtrit.lv 
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu nodaļas vadītāja Marita Bogotā N26, 111. kab. 67439980 marita.bogota@rtrit.lv 
Bibliotēka N26 Elma Bumbule  N26, 146. kab. 67577450 elma.bumbule@rtrit.lv 
Bibliotēka M4 Viktorija Kovaļova M4, 401. kab. 67795556 viktorija.kovalova@rtrit.lv 
Tālākizglītības un mūžizglītības daļas vadītāja Ilze Buka  M4, 205. kab. 67147578 ilze.buka@rtrit.lv; kursi@rtrit.lv
Speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos M4; N26 Biruta Grāvīte  N26, 501v. kab.  

67795527; 67283365

 
biruta.gravite@rtrit.lv 
Metodiskā darba daļas vadītāja Maija Lablaika  M4, 304. kab 67286607 maija.lablaika@rtrit.lv 
Finanšu un iepirkumu daļa
Amats, Vārds, Uzvārds Kabinets Tālruņa numurs E-pasts
Finanšu un iepirkuma daļas vadītāja Ilze Pilāne  N26, 207v. kab. 67548725 ilze.pilane@rtrit.lv 
Galvenā grāmatvede Tatjana Rabinoviča  N26, 206v. kab. 67583836 tatjana.rabinovica@rtrit.lv 
Stratēģiskās attīstības daļa 
Amats, Vārds, Uzvārds Kabinets Tālruņa numurs E-pasts
Karjeras izglītības vadītāja Faina Lomanova  N26, 114. kab. 67574936 faina.lomanova@rtrit.lv 
Tehniskās nodaļas vadītājs, Prokūrists Dzintars Štāls N26, 141. kab. 67795538 dzintars.stals@rtrit.lv 
Dienesta viesnīcas vadītāja Inese Tomase N26, 213v. kab. 67795542 inese.tomase@rtrit.lv 
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Edgars Ustups N26, n7d. kab. 67795530 edgars.ustups@rtrit.lv 
Sabiedrisko attiecību speciālists Annele Apine N26, 151.kab. 67795549 annele.apine@rtrit.lv 
Ražošanas daļas vadītāja Ilze Čiruhina N26, n40d. kab. 67795525 ilze.ciruhina@rtrit.lv
Projektu daļa
Amats, Vārds, Uzvārds Kabinets Tālruņa numurs E-pasts
Projektu daļas vadītāja Sarma Leimane  N26, 142.kab. 67147584 sarma.leimane@rtrit.lv 
Projektu vadītāja Zane Saukāne  N26, 143. kab. 67795526 zane.saukane@rtrit.lv 
Projektu asistents Artūrs Homins N26 151.kab. 67795549 arturs.homins@rtrit.lv 
PREIĻU STRUKTŪRVIENĪBA
Amats, Vārds, Uzvārds Kabinets Tālruņa numurs E-pasts
Struktūrvienības vadītāja Biruta Podskočija   65381293 biruta.podskocija@rtrit.lv 
Izglītības metodiķe Aija Ančeva   65381291 aija.anceva@rtrit.lv 

N26 - Nīcgales iela 26, Rīga

M4 - Marijas iela 4, Rīga

n (kabineta numurs) d - Nīcgales ielas darbnīcu korpusa kabineti

v - Nīcgales ielas dienesta viesnīcas korpusa kabineti

Dienesta viesnīca N26

Dienesta viesnīca
Amats, Vārds, Uzvārds Kabinets Tālruņa numurs E-pasts
Dienesta viesnīcas vadītāja N26 Inese Tomase  N26, 213v. kab. 67795542 inese.tomase@rtrit.lv 
Dienesta viesnīcas skolotāja N26 Gunta Kuzmina   67581648 gunta.kuzmina@rtrit.lv 
Administratori dienesta viesnīcā N26   67549012  
Dežuranti dienesta viesnīcā D41   67147588  
Dienesta viesnīcas skolotāja    67577495  

N26 - Nīcgales iela 26, Rīga

M4 - Marijas iela 4, Rīga

n (kabineta numurs) d - Nīcgales ielas darbnīcu korpusa kabineti

v - Nīcgales ielas dienesta viesnīcas korpusa kabineti

Informācijas biroji

Informācijas biroji
Informācijas biroja administratori  N26 67795532 Info.N26@rtrit.lv 
Informācijas biroja administratori  M4 67286297 Info.M4@rtrit.lv 

N26 - Nīcgales iela 26, Rīga

M4 - Marijas iela 4, Rīga

n (kabineta numurs) d - Nīcgales ielas darbnīcu korpusa kabineti

v - Nīcgales ielas dienesta viesnīcas korpusa kabineti

Sazinies ar mums

Kā nokļūt? Satiksme (uz Purvciemu) – ar 11., 16., 22.trolejbusu vai ar 3., 6., 13., 50., 51., 52 autobusu.