A+
a-

Vēsture

Valsts SIA PIKC „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” kā izglītības iestāde darbojas jau 40 gadus, ar mērķi veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu valsts profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Savu darbību skola uzsāka 1980. gada 8. jūnijā Lazaretes ielā 3, Rīgā. 1986. gadā sākās jaunā mācību kompleksa celtniecība, kas tika pabeigts 1993.gadā. Sākot ar 1990./1991.mācību gadu, skolas mācību darbs notiek jaunajā kompleksā Nīcgales ielā 26, Rīgā, kurā labiekārtoti mācību kabineti un laboratorijas, mācību ražošanas darbnīcas, dienesta viesnīca, hostelis, ēdnīca, kafejnīca, sporta komplekss, bibliotēka.

Latvijas tautsaimniecības attīstības tempi Eiropas Savienības sastāvā un ekonomiskā situācija pasaulē izvirza prasības pēc augsti kvalificētiem speciālistiem dažādās nozarēs, kuri spēj ātri un elastīgi piemēroties mainīgām darba tirgus prasībām.

Valsts SIA PIKC „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” absolventi ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši profesiju standartiem un esošajām kvalifikācijas prasībām.

Skolas pastāvēšanas laikā sagatavoti vairāk kā 6 tūkstoši speciālistu pārtikas ražošanas, ēdināšanas, tūrisma un komerczinību, viesmīlības, stila un modes, skaistumkopšanas un interjera dizaina nozarēs.

Kopš 1980. gada līdz 2019. gada oktobrim izglītības iestādes vadītāja bija valdes locekle – direktore Silva Ozoliņa.

No 2019. gada rudensValsts SIA PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu vada valdes locekle - direktore Ilze Ločmane.

Atskatoties vēsturē:

  • Skola dibināta 1980. gada 8. jūlijā. Tās nosaukums bija Rīgas 13. tehniskā skola.
  • No 1984. gada skolas nosaukums bija Rīgas 50. profesionāli tehniskā vidusskola. Sākam profesionālo vidējo izglītību.
  • Sākot ar 1990. gadu – Rīgas 1. Pārtikas rūpniecības skola. Mācības sākas jaunajā mācību kompleksā Nīcgales ielā 26, Rīgā.
  • Ar 1998. gadu uz skolas bāzes tika izveidots pārtikas un viesu apkalpošanas specializēts mācību centrs, skola ieguva nosaukumu „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”.
  • 2000. gadā skola ieguva nosaukumu bezpeļņas organizācija Valsts SIA juridisko statusu „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola’”.
  • Kopš 2005. gada skolas nosaukums bija Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”.
  • Kopš 2013. gada 1. septembra - Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
  • 2013. Gadā skolai piešķirts statuss: Profesionālās Izglītības Kompetences Centrs (PIKC)

Tagad, VSIA PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums sastāv no 3 struktūrvienībām:

- Nīcgales iela 26, Rīga - mācību korpuss, mācību darbnīcas un dienesta viesnīca

- A.Deglava iela 41a, Rīga - mācību korpuss un mācību darbnīcas

- Sporta iela1, Preiļi - mācību korpuss

- A.Paulāna 2a, Preiļi - dienesta viesnīca