A+
a-

Konsultāciju grafiks

KLĀTIENES pirms eksāmenu KONSULTĀCIJU un EKSĀMENU grafiks

Tiešsaistes konsultāciju grafiks VISPĀRIZGLĪTOJOŠOS priekšmetos.


Tiešsaistes konsultāciju grafiks PROFESIONĀLAJOS priekšmetos.