A+
a-

Uzņēmuma pārskati

Paziņojums par vadības atbildību

Paziņojums par vadības atbildību

Paziņojums par vadības atbildību


Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2022. gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2022. gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2022. gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2021. gadu

VSIA RTRIT Publiskais pārskats par 2021. gadu

VSIA RTRIT Publiskais parskats par 2021 gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2020. gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2020. gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2020. gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2019. gadu

Publiskais pārskats par 2019. gadu

Publiskais_parskats_par_2019_gadu.pdf

Revidentu ziņojums par 2019.gada pārskatu

Revidentu_zinojums_par_2019.g.pdf

Publiskais pārskats par 2019. gadu

VSIA_RTRIT_parskats_par_2019_gadu.pdf

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2018. gadu

Publiskais pārskats par 2018. gadu

Publiskais_Parskats_par_2018_gadu.pdf

Publiskais gada pārskats 2018. gads

Gada_parskats_2018.pdf

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2017. gadu

Uzņēmuma gada pārskats 2017. gadu

Uznemuma_gada_parskats_2017.pdf

Gada parskats par 2017. gadu

Gada_parskats_2017.pdf

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2016.gadu

Publiskais pārskats par 2016, gadu

Publiskais_parskats_par_2016.pdf


Kapitālsabiedrības finanšu mērķu rezultāti

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu rezultāti

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu rezultāti

Finanšu mērķu rezultāti 2019-2023

Finanšu mērķu rezultāti 2019-2023


Veiktās iemaksas valsts budžetā

Veiktās iemaksas valsts budžetā

Veiktās iemaksas valsts budžetā

Veiktās iemaksas valsts budžetā 2019 - 2023

Veiktās iemaksas valsts budžetā 2019 - 2023


Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Valsts budžeta finansējums un izlietojums 2019-2023

VB_finansejums un izlietojums 2019-2023


Finanšu pārskati - Kapitālsabiedrības izstrādātie neauditētie pārskati. Operatīvie finanšu pārskati, kas satur operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmu.

Starpperiodu vadības ziņojums 2023. I ceturksnis

Starpperiodu vadības ziņojums 2023. I ceturksnis

Nerevidēts 2023.I ceturkšņa pārskats

Nerevidēts 2023.I ceturkšņa pārskats

Nerevidēts 2022. I ceturkšņa pārskats

Nerevidēts 2022. I ceturkšņa pārskats

Nerevidēts 2021. I ceturkšņa pārskats

Nerevidēts 2021. I ceturkšņa pārskats

Nerevidēts 2020. I ceturkšņa pārskats

Nerevidēts 2020. I ceturkšņa pārskats

Nerevidēts 2019. I ceturkšņa pārskats

Nerevidēts 2019. I ceturkšņa pārskats

Starpperiodu vadības ziņojums 2023. I pusgads

Starpperiodu vadības ziņojums 2023. I pusgads

Nerevidēts 2023. I pusgada pārskats

Nerevidēts 2023. I pusgada pārskats

Nerevidēts 2022. I pusgada pārskats

Nerevidēts 2022. I pusgada pārskats

Nerevidēts 2021. pusgada pārskats

Nerevidēts 2021. pusgada pārskats

Nerevidēts 2020. I pusgada pārskats

Nerevidēts 2020. I pusgada pārskats

Nerevidēts 2019. I pusgada pārskats

Nerevidēts 2019. I pusgada pārskats

Starpperiodu vadības ziņojums 2023. 9 mēneši

Starpperiodu vadības ziņojums 2023. 9 mēneši

Nerevidēts 2023. 9 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2023. 9 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2022. 9 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2022. 9 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2021. 9 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2021. 9 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2020. 9 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2020. 9 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2019. 9 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2019. 9 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2022. 12 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2022. 12 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2021. 12 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2021. 12 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2020. 12 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2020. 12 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2019. 12 mēnešu pārskats

Nerevidēts 2019. 12 mēnešu pārskats


Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Gada pārskats par 2023 gadu

Gada pārskats par 2023 gadu

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2023

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2023

Gada pārskats par 2022 gadu

Gada pārskats par 2022 gadu

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2022

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2022

Gada pārskats par 2021 gadu

Gada pārskats par 2021 gadu

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2021

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2021

Gada pārskats par 2020 gadu

Gada pārskats par 2020 gadu

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2020

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2020

Gada pārskats par 2019 gadu

Gada pārskats par 2019 gadu

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2019

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2019