A+
a-

Frizieris 1g. (Preiļi)

Frizieris 1g. (Preiļi)

Iegūstāmā kvalifikācija Frizieris
Profesionālās izglītības programmas Skaistumkopšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 1 gads pēc 9. klases (ja sasniegts 17 gadu vecums), pēc 12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Programma tiek īstenota TIKAI Preiļu struktūrvienībā


 

Tu apgūsi:

  • Higiēna un epidemioloģijas pamati;
  • Materiālmācība;
  • Friziera darbu tehnoloģija;
  • Zīmēšana un kompozīcija;
  • Dekoratīvā kosmētika;
  • Lietišķā saskarsme;
  • Uzņēmējdarbības pamati.

Programmas apraksts un darba iespējas

Frizieris radošs kvalificēts speciālists, kurš spēj apkalpot klientus un organizēt darba procesus frizētavās, pielietot darba tehnoloģijas un profesionālo matu kosmētiku, ievērot sanitāri higiēniskos noteikumus un veidot pozitīvas attiecības ar klientu. Frizieris ir sagatavots kvalificētam darbam klientu apkalpošanai dāmu un kungu frizētavās. Pārzina izmantojamās parfimērijas veidus un īpašības un dekoratīvās kosmētikas pielietojuma iespējas. Frizieris prot pareizi rīkoties ar instrumentu piederumiem, aparatūru, izpildīt dažādus matu griezumus, veidot frizūras, likt ķīmiskos ilgviļņus.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu skaistumkopšanas salonos, frizētavās, SPA centros, mākslas uzņēmumos un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA Frizieru Cunfte; SIA "Magnolia SPA"; SIA Laipa SPA; IK "Maksim"; SIA "Magnolia SPA"; SIA "Floriena"; SIA" Cleo Beauty"; SIA" NAIS"; SIA "SiviAAron "; SIA"Cleo Beauty"; SIA "Semarah Hotel Management"; SIA "Wisher Enterprise"; SIA "Pro Cosmetics".

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv