A+
a-

8.3.5. Karjeras atbalsts izglītojamajiem

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks:

 2017. gads 20. decembris  – 2020. gads 31. decembris

Projekta mērķi

- palīdzēt izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicināt saskarsmi un pārvarēt psiholoģiskās grūtības veiksmīgai karjeras attīstībai

- padziļināt izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju

- palīdzēt pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām

- iepazīstināt izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.

Projekta ietvaros 2019./2020. mācību gadā ir saturīgi plānots un īstenots karjeras atbalsts izglītojamajiem. Ir organizēti un īstenoti 73 karjeras atbalsta pasākumi: lekcijas – semināri  „Iepazīsti sevi!”, meistarklases, “Gūsti pieredzi”, lekcijas - semināri “Ceļš uz profesiju”, Karjeras iespēju dienas, ekskursijas  “Pa karjeras pēdām”, kuros tika iesaistīti 1782,  1.- 4.kursa tehnikuma izglītojamie.

Karjeras atbalsta pasākumi tika organizēti sadarbībā ar  Tūrisma un komerczinību, Pārtikas ražošanas, Ēdināšanas, Viesmīlības un Modes, stila un dizaina nodaļu vadītājiem un pedagogiem, darba devējiem, speciālistiem pedagoģijās un psiholoģijas jautājumos un citiem speciālistiem, lai padziļinātu izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju, palīdzētu izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicinātu saskarsmes prasmes, iepazīstinātu izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem karjeras veidošanā.

Projekta īstenošanas gaitā ir organizēti 73  karjeras atbalsta pasākumi:  23 lekcijas - semināri „Iepazīsti sevi”, 23  meistarklases „Gūsti pieredzi”, 15 lekcijas - semināri “Ceļš uz profesiju”, 7 Karjeras iespēju dienas un 8 mācību ekskursijas - izstādes.

Projekta norises vietas: tehnikuma struktūrvienības Rīgā un  Preiļos, kā arī Uzņēmumos Rīgā un Preiļos