A+
a-

Personu mobilitāte mācību nolūkos Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000065825

Erasmus+ skolu sektora projekts personu mobilitātei mācību nolūkos akreditētām institūcijām ir izstrādāts pamatojoties uz Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Internacionalizācijas stratēģiju 2021. – 2026. gadam un Erasmus plānu.

Projekta galvenās tēmas ir:

 • Eiropas Savienības vērtībām atbilstošs skolas mikroklimats
 • 21 gadsimta prasmju klātbūtne izglītības procesā
 • Eiropas savienības valodu prasmes pedagogiem
 • Kvalitatīva vispārējā vidējā izglītība profesionālās izglītības iestādē

Projektā 16 dalībniekiem – vispārējās izglītības pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem ir paredzētas:

 • 3 darba vērošanas mobilitātes
 • 3 mācību uzdevumu mobilitātes
 • 10 kursu un apmācību mobilitātes

Projekta īstenošanas periods: 2022.gada 1.jūnijs - 2023.gada 31.augusts


"Inovatīvas svešvalodu mācīšanas metodes" Horvātijā, RTRIT pedagoģiem

No 2023.gada gada 20.augusta līdz 26.augustam angļu valodas skolotājas Ināra Agte, Kristīne Griškjāne un Žanna Buivide-Moskovkina piedalījās profesionālās pilnveides kursos "Inovatīvas svešvalodu mācīšanas metodes" Horvātijas pilsētā Splitā, Erasmus+ projekta Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000065825 ietvaros.

Šajā kursā tika apgūtas dažādas inovatīvas metodes, mācīšanas formas un tehnoloģijas, lai mācību procesu padarītu interesantāku un efektīvāku:

 1. Gamifikācija: mācību saturu pārveido spēles, piedāvājot izaicinājumus, balvas un sacensības, lai motivētu un iesaistītu izglītojamos spēlējot.
 2. Projekta balstīta mācīšanās: izglītojamie apgūst zināšanas, strādājot pie reāliem projektiem, kas ļauj pielietot teorētiskās zināšanas praktiski.
 3. Video filmēšana un formatēšana: izveidojot video materiālus, var vizualizēt un dalīties ar svarīgu informāciju, padarot mācību saturu pievilcīgāku un saprotamāku.
 4. Digitālo rīku izmantošana: izmanto dažādus digitālos rīkus un programmas, lai attīstītu izglītojamo digitālās prasmes un efektīvi apstrādātu informāciju.
 5. Stop motion animācija: izveido animācijas, kas ir aizraujoša un izglītojoša pieredze.
 6. Genially: izmanto interaktīvo dizaina platformu, lai radītu interaktīvus mācību materiālus, kas palīdzēs padarīt mācību procesu aizraujošāku un dinamiskāku.
 7. Comic strip: izveidojot komiksu stāstus, var veicināt radošo domāšanu un izpratni par stāstu struktūru.
 8. Active floor: izmanto interaktīvu grīdu, kas ļauj izveidot interaktīvas aktivitātes un spēles, lai veicinātu fizisko aktivitāti un mācību procesu vienlaikus.

Minētās metodes tiks izmantotas, lai paaugstinātu izglītojamu motivāciju, veicinātu sadarbību, attīstītu komunikatīvās prasmes un veicinātu radošu domāšanu mācību procesā. Tā rezultātā mācību pieredze kļūs daudzveidīgāka un aizraujošāka, palīdzot izglītojamiem labāk apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

Sociālas programmas ietvaros skolotājas ieguva īpašu pieredzi, kurā tās iepazina Horvātijas kultūras mantojumu, apmeklējot UNESCO sarakstā iekļauto pilsētu Trogiru. Šajā vēsturiskajā pilsētā viņas varēja iepazīties ar tās arhitektūru, vēsturi un vietējo kultūru. Skolotājas apmeklēja arī Bračas salu, kura ir viena no skaistākajām Horvātijas salām, kā arī piedalījās virtuālās realitātes pieredzē, kurā viņas izjuta Romas impērijas reālas klātbūtnes efektu. Šāda pieredze varēja ļaut viņām ceļojumā apvienot laiku un vēsturi, izmantojot modernās tehnoloģijas.

Šī pieredze ne tikai papildināja skolotāju profesionālo izaugsmi, bet arī bagātināja viņu kultūras izpratni un atvēra jaunas perspektīvas mācību procesā.