A+
a-

8.3.4. PuMPuRS

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017.gada 25.septembrī, noslēdzot sadarbības līgumu, tehnikums ir iesaistījies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Sadarbības partneri

  • Latvijas pašvaldības;
  • Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē vai mācību prakses vietā un atpakaļ);
  • individuālo mācību līdzekļu iegādi;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija

 

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/


PuMPuRS jaunumi

Projekta īstenošana no 21.10.2021.-15.11.2021

Projekta PuMPuRs atbalsta īstenošana no 21.oktobra - 15.novembrim Ārkārtējās situācijas laikā, balstoties uz MK grozījumiem rīkojumā Nr. 720, mainās arī atbalsta sniegšanas...

Projekta "PuMPuRS" 2020./2021. m.g. pārskats.

Arī 2020./2021. mācību gadā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums turpina piedalīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā...

Dažreiz pietiek ar sirsnīgu sarunu.

Projekta PuMPuRS ietvaros skolēni saņem individuālu atbalstu, kas dod iespēju viņus uzklausīt. Tas ir svarīgi, ja runājam par to, ka bērns var sākt izvairīties no skolas...

2020./2021. m.g. jaunumi projektā

Informējam, ka 2020./2021. m. g. 1. semestra individuālā atbalsta plānus (IAP) būs iespējams ievadīt datu bāzē sākot ar 01.09.2020.! Galvenās izmaiņas, kuras jāņem vērā, sastādot...

2019./2020. mācību gada pārskats par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “PuMPuRS”

2019./2020. mācību gadā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums turpina piedalīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā...

Saistībā ārkārtas situāciju valstī no 12.marta līdz 14.aprīlim PuMPuRS konsultāciju un cita veida atbalstu realizēšana tiek pārtraukta!

Informējam, ka saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī laikā posmā no 12.marta līdz 14.aprīlim, konsultāciju un cita veida atbalstu realizēšana tiek pārtraukta!...

Šķirtas ģimenes - mūsdienu realitāte.

Kā vecāku šķiršanās ietekmē bērnu, viņa mācību motivāciju un attieksmi pret dzīvi - populārais ielu skeitbordists Madars Apse kopā ar topošo pavāru Renāru atklāti par dzīves...