A+
a-

Apģērbu dizainera asistents 4 g.

Apģērbu dizainera asistents 4 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Apģērbu dizainera asistents
Profesionālās izglītības programmas Apģērbu dizains
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma
Uzņemšana 2024./2025. m.g. nenotiek

 

Tu apgūsi:

 • Zīmēšana
 • Kompozīcija
 • Gleznošana
 • Dizaina procesi
 • Apģērbu dizaina produktu ideju izstrāde
 • Apģērbu dizaina produktu skicēšana
 • Apģērbu dizaina produktu konstruēšana un modelēšana
 • Apģērbu dizaina produktu izstrāde
 • Apģērbu dizaina produktu konteksta izpēte
 • Apģērbu dizaina produktu izstrāde un pilnveide
 • Apģērbu kolekciju izstrāde un ražošana
 • Modes mārketings
 • Uzņēmējdarbība dizainā
 • Apģērbu dizainera asistenta prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Dažādu konstruēšanas un modelēšanas tehnoloģiju pielietošana apģērbu dizaina produktu izstrādē
 • Apģērbu dizaina produktu aksesuāru izgatavošana
 • Padziļinātais kurss specialitātē
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas apraksts un darba iespējas

Apģērbu dizaina speciālists darbojas modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus. Viņš prot zīmēt skices, ievērojot modes tendences un stilus, izprot ķermeņa mēru sakarības, proporcijas, apjomus, veido un modelē piegrieztnes, pārzina un prot pielietot materiālus un tehnoloģijas. Sadarbībā ar citiem speciālistiem viņš projektē, plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski un funkcionāli pamatotus apģērbu dizaina modeļa etalonus, veic mākslinieciski augstvērtīgu izpildāmā darba projektēšanu, plānošanu, organizēšanu un realizāciju konkrētā projekta robežās. Apģērbu dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona, var veikt individuālo komercdarbību un apģērbu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona; var veikt individuālo komercdarbību un apģērbu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas. Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "LUX - APĢĒRBS"; IND Komersants; IK TĒMA – Mode; SIA ‘’Chiffon’’; SIA "Radošā darbnīca-galerija "Lolitas skapis"; SIA ‘’Embo grupa’’; SIA "EH Design"; SIA "FLASH”; SIA"MOSHMOSH"; IK "Katrīnas Modes Nams"; SIA "Hypnosis Fashion"; SIA I'M Shirts; SIA "More Fashion".

 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv