A+
a-

Personu mobilitāte skolu sektorā akreditētām institūcijām Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000011707

Personu mobilitāte skolu sektorā akreditētām institūcijām Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000011707

Erasmus+ projekts personu mobilitātei skolu sektorā akreditētām institūcijām ir izstrādāts pamatojoties uz Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Internacionalizācijas stratēģiju 2021. – 2026. gadam un Erasmus plānu.

Projekta galvenās tēmas ir:

 • Eiropas Savienības vērtībām atbilstošs skolas mikroklimats
 • 21 gadsimta prasmju klātbūtne izglītības procesā
 • Eiropas savienības valodu prasmes pedagogiem
 • Kvalitatīva vispārējā vidējā izglītība profesionālās izglītības iestādē

Projektā 14 dalībniekiem – vispārējās izglītības pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem ir paredzētas:

 • 2 darba vērošanas mobilitātes
 • 2 mācību uzdevumu mobilitātes
 • 10 kursu un apmācību mobilitātes

Projekta īstenošanas periods: 2021.gada 1.septembris - 2022.gada 30.novembris


Angļu valodu kursu apguve Čehijā RTRIT pedagogiem

No 2023.gada 13.augusta līdz 2023.gada 18.augustam, deviņi tehnikuma darbinieki ar lielu entuziasmu un vēlmi uzlabot savas angļu valodas zināšanas, devās uz Prāgu (Čehijā).

Šis bija iespēju pilns laika posms, kurā šī kursantu grupa piedalījās intensīvos angļu valodas kursos, lai paplašinātu savas komunikācijas spējas un gūtu lielāku pārliecību angļu valodas lietošanā.

Šajā apmācību kursā piedalījās:

 • Ligita Pinne
 • Sarmīte Mūrniece
 • Mārīte Zinta Višņevska
 • Biruta Podskočija
 • Skaidrīte Grigale
 • Alīna Porahoņko
 • Sandra Degaine
 • Inese Bedeice
 • Anita Krūziņa – Liepa.

Kursu mērķis bija ne tikai uzlabot angļu valodas prasmes, bet arī veicināt tās lietošanu mācību procesā un komunikācijā ar starptautiskajiem kolēģiem. Šādi kursi palīdz dalībniekiem paplašināt savu redzesloku, iegūt jaunas idejas, kā arī stiprināt starptautiskās sadarbības saites izglītības jomā. Angļu valodas zināšanas paver iespējas izmantot plašus informācijas resursus, uzlabot un bagātināt savu mācību materiālu un tēmu saturu.

Pēc angļu valodas kursiem Prāgā grupa nolēma turpināt pilnveidot savas angļu valodas prasmes, tādēļ tika izveidota privāta Whatsapp grupa. Šajā grupā dalībnieki apmainās ar mācību materiāliem un metodēm, lai palīdzētu viens otram mācībās. Viņi kopīgi dalās ar noderīgiem resursiem, kuri palīdz paplašināt vārdu krājumu un uzlabot gramatiku. Turklāt, grupa var apspriest un padalīties ar dažādām mācību metodēm, piemēram, valodas spēlēm, audio vai video materiāliem, interaktīvām mācībām utt., kā arī dalībnieki reģistrējās un izmanto OLS (Online Language Support) platformu. Šī sistēma ir iespēja viegli piekļūt kvalitatīvam valodas apmācības saturam un piedāvā personalizētu mācību pieredzi, pielāgojoties katra individuālajām vajadzībām.

Dalībnieki ir apzinājušies, ka pašmācība ir ilgstošs un ieguldījumu prasīgs process, tomēr viņi ir pārliecināti, ka mācību turpināšana ir tā vērta. Šie kursi sniedza jaunas perspektīvas un metodes, lai paplašinātu valodas prasmju spektru un efektīvi pielietotu tās praktiskā ikdienas dzīvē un profesionālajā darbā.

Lai tehnikums veiksmīgi īstenotu savu internacionalizācijas stratēģiju un nodrošinātu efektīvas ienākošās un izejošās ģeogrāfiskās un virtuālās mobilitātes, ir nepieciešami pedagogi, kuri apgūst angļu vai citu Eiropas Savienības valodu. Šie angļu valodu kursi Čehijā A1 un A2 līmeņos bija pirmais solis, lai nodrošinātu pedagogiem valodas prasmes, kas ļautu veiksmīgi komunicēt starptautiskā vidē.

Dalībnieki mobilitātē devās šādu projektu ietvaros:


Mācību uzdevumu mobilitāte Ungārijā

Erasmus+ projekta Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000011707 ietvaros no 2023.gada 6.februāra līdz 2023.gada 10.februārim uz VIK Baptist Secondary Tehnical, Vocational and Grammar School of Catering, Tourism and Hairdressing Budapeštā (Ungārijā) mācību uzdevumu mobilitātē devās Laila Līduma.

Skolā Laila iepazinās ar Ungārijas izglītības sistēmu, sadarbības skolas īstenotajām izglītības programmām, piedalījās un vadīja mācību stundas un praktiskās nodarbības.

Vizītes ietvaros tika apmeklēta viesnīca Corinthia Hotel Budapest, kurā Erasmus+ projekta ietvaros stažējās 2.kursa izglītojamās Linda Kaija un Alisa Markelova. Meitenes prakses laikā pilnveido savas profesionālās iemaņas izvēlētajā konditora profesijā. Prakses laikā meitenēm jāapgūst daudz jaunu iemaņu, tai skaitā profesionālā svešvaloda. Linda un Alisa atzinīgi novērtē iespēju praksi apgūt Ungārijas prestižajā viesnīcā un atzīst, ka iegūtā pieredze noderēs nākotnē. Prakses vadītāja uzteic meiteņu progresu profesionālajā izaugsmē.

Erasmus+ mobilitātes sniedz gan izglītojamajiem, gan pedagogiem attīstīt savas profesionālas iemaņas un bagātināt pieredzi.


Noslēgušās darbinieku mācības Tenerifē

Veiksmīgi noslēgušās darbinieku mācību kursi partnerorganizācijā FU International Academy Tenerife. Mācību kursi tika īstenoti ERASMUS+ projektu Nr.2021-1-LV01-KA121-VET-00001175, Nr.2021-1-LV01-KA121-VET-000011705, Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000065825 un Nr.2022-1-LV01-KA121-VET-000066060 ietvaros.

Kursu tēma ir cieši saistīta ar vieno no svarīgākajām 21.gadsimta vispārīgajām prasmēm – stresa pārvaldīšanu. Teorētisko nodarbību un praktisko treniņu laikā darbinieki pilnveidoja savas vadības prasmes pedagoģiskā darba organizēšanā, laika plānošanā un emocionālās izdegšanas mazināšanā, sava stresa pārvaldībā, kā arī apguva dažādas tehnikas stresa mazināšanai darba vidē.

Kursa noslēgumā dalībnieki pauda pārliecību par savām spējām reaģēt stresa situācijās un sniegt atbalstu kolēģiem un izglītojamajiem.


Skolotāju vizīte Beļģijā

ERASMUS+ mobilitātes projekta ietvaros Inese Tomase (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000011705) Gunita Surgovte (Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000011707) un Ritvars Grīnbergs - Zaļkalns (Nr.2020-1-LV01-KA116-077355) atrodas vizītē Beļģijas profesionālās izglītības skolā PIVA, ar kuru tehnikumam ir sadarbība jau 10 gadus un ar kuru ir kopīga darbība skolu organizācijā CHASE (Consortium of hospitality and accommodation schools of Europe).

Inese Tomase gūst informāciju par PIVA mācību programmām, kas atbilst jomām, kuras tiek apgūtas mūsu tehnikumā. Tiek apskatītas telpas, tehnika un mācību materiāli. Daloties pieredzē ar mācībspēkiem, tiek iepazīti skolotāji, kā notiek praktiskās nodarbībās PIVA un arī to, kā viņi vada nodarbības, pārbaudījumus un eksāmenus.

Ritvars Grīnbergs – Zaļkalns piedalās studentu darba vietu vizītē, sazinās ar prakses vietu un prakses vadītājiem. Vizītes laikā tiek apmeklētas vairākas potenciālās prakses vietas starptautisko mobilitāšu dalībniekiem.

Gunita Surgovte atrodas darba ēnošanas mobilitātē, kur iepazīstas ar to, kā tiek mācīta valsts valoda, kā stundās tiek integrēti jaunieši, kuriem nīderlandiešu valoda nav dzimtā valoda. Iepazīstas ar valodas sagatavošanu jauniešiem, kuri dodas Erasmus mobilitātēs un kā nīderlandiešu valodu apgūst ienākošo mobilitāšu dalībnieki.

Vizītes laikā mobilitātes dalībnieki iepazīstas ar PIVA apmācību programmām, tehnisko nodrošinājumu un ikdienas darba organizāciju. Konditoru, pavāru, gaļas pārstrādātāju un šokolādes ražošanas meistaru apmācība ir nodrošināta ar vismodernākajām iekārtām. Praktiskās apmācības notiek izcilos uzņēmumos, kuros praktizē arī tie ERASMUS+ izglītojamie, kas ierodas apmaiņas projektos no mūsu tehnikuma.

Iepazīstoties ar gaļas pārstrādes programmu, radās pārliecība, ka Beļģijā šī profesija ir populāra un prestiža, jaunieši iegūst kvalitatīvu izglītību un ir pieprasīti darba tirgū.

Tūrisma un viesmīlības profesijās praktiskās mācības ir balstītas tikai un vienīgi praksē, līdz ar to mūsu tehnikuma izglītojamajiem ar valodu zināšanām būtu lieliska iespēja apgūt profesiju.

Izglītības iestādes PIVA praktisko nodarbību telpas aprīkotas ļoti augstā līmenī ar visām nepieciešamajām iekārtām, kā arī augstspiediena mazgāšanas šļūtenēm, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu telpu higiēnisko un sanitāro prasību ievērošanu.  

Skolā un pilsētā ir ļoti attīstīta atkritumu šķirošana, kas ir pamats ilgtspējīgai attīstībai Eiropā, Latvijā un arī mūsu tehnikumā. Redzēto un novēroto Antverpenē varēs turpmāk pielietot mūsu tehnikumā, tādejādi attīstot “zaļo domāšanu”.

Izglītojamajiem, strādājot un mācoties Antverpenē, paveras plašas iespējas papildus praksei apgūt arī vietējās īpatnības un valodu, kā arī nostiprināt angļu valodas zināšanas. Turklāt nākotnē ir lielākas izredzes kļūt konkurēt spējīgākiem darba tirgū, ne tikai Latvijā, bet Eiropā un pasaulē.


Skolotāju vizīte Francijā

Lai paplašinātu savu profesionālo pieredzi un veicinātu starptautiskās sadarbības turpmāku attīstību Erasmus+ programmās, divas mūsu izglītības iestādes pedagoģes Sandra Degaine un Lolita Trēziņa, šobrīd atrodas vizītē Francijā, izglītības iestāde LYCÉE D'HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE SAINT QUENTIN EN YVELINES.

Ekonomikas skolotāja Lolita Trēziņa un profesionālās izglītības skolotāja Sandra Degaine ir mācīšanas uzdevumu mobilitātē, kuras ietvaros uzņemošās organizācijas pārstāvjus iepazīstina ar Latvijas izglītības sistēmu, kultūru, tūrismu un gastronomiju. Kā arī prezentē RTRIT sniegtās iespējas, mācību procesu un darbības organizēšanu.

Skolotājas šīs vizītes laikā iepazinās ar partnerorganizācijas izglītības iestādi, mācību procesu un tā organizēšanu, izglītības iestādes piedāvātajām mācību programmām, kā arī apmeklēja potenciālās prakses vietas RTRIT izglītojamajiem.

Vizītes ietvaros skolotājām bija iespēja piedalīties eksāmenu vērošanā, kuros jaunieši demonstrēja savas prasmes flambēšanā, ēdienu gatavošanā un viesmīlībā.

Skolotāju vizīte notiek Erasmus+ programmas projektu Nr.2020-1-LV01-KA116-077355 un Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000011707 ietvaros.