A+
a-

Sadarbība

AEHT (Eiropas tūrisma un viesmīlības skolu asociācija) ir starptautiska nevalstiska organizācija, kurai Eiropas Komisijā ir konsultatīvs statuss.

Asociācijas primārais mērķis ir veicināt Eiropas dimensiju tūrisma un viesmīlības skolās. Sadarbība tiek īstenota, attīstot komunikāciju starp profesionālās izglītības iestādēm, izplatot informāciju par aktualitātēm un inovācijām tūrisma un viesmīlības nozarēs, apkopojot un izplatot labās prakses piemērus, īstenojot pedagogu un audzēkņu pieredzes un prakses projektus, izplatot jaunus mācību metodiskos materiālus un mācību metodes, organizējot starptautiskos profesiju konkursus, tematiskus pasākumus un seminārus attīstot sadarbību starp izglītības iestādēm un nozaru darba tirgu.

AEHT ir dibināta 1988. gadā un šobrīd tās biedru skaits pārsniedz 400 iestādes no 40 pasaules valstīm. AEHT darbību koordinē valde, kuru veido nacionālie pārstāvji no katras dalībvalsts. Latviju organizācijā pārstāv Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma valdes locekle-direktore Ilze Ločmane.

Sīkāka informācija: http://www.aeht.eu/en/


CHASE (Eiropas viesnīcu un viesmīlības skolu apvienība) ir nevalstiska organizācija, kuru veido profesionālās izglītības iestādes. Organizācijas primārais mērķis ir īstenot kvalitatīvas audzēkņu ilgtermiņa mobilitātes Erasmus+ programmas projektu ietvaros.

CHASE ir dibināta 1990. gadā un apvieno 19 profesionālās izglītības iestādes no dažādām Eiropas valstīm. CHASE darbību koordinē valde, kuras priekšsēdētāja ir Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma projektu daļas vadītājas vietniece Zane Saukāne.

Sīkāka informācija: http://www.chaseeducation.org/


Darbinieku mācības Tenerifē

ERASMUS+ projekta “Personu mobilitātes profesionālas izglītības sektorā akreditētām institūcijām” nr.2021-1-LV01-KA121-VET-00001175 ietvaros Rīgas Tūrisma un radošās industrijas...

Jaunas sadarbības iespējas Maljorkā

Šajā nedēļā, tehnikumā, veicinām jaunu sadarbību un mūsu izglītojamo un pedagogu iespējas Eiropā. Pie mums viesojas pārstāvji no profesionālās izglītības iestādes IES Calvia High...

Eiropas Jaunatnes gada atklāšana

Trešdien, 2022.gada 9. februārī, notiks Eiropas Jaunatnes gada atklāšanas pasākums, kurā aicināti piedalīties gan jaunieši, gan pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, valdības...

Virtuālās realitātes telpa

Sākoties jaunajam 2021. gadam, ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta MOTIV-e ietvaros, tika sākts darbs pie Virtuālās realitātes telpas izstrādes. Pašlaik, tehnikumā, notiek...

RTRIT piedalās starptautiskajā vebinārā par aktualitātēm profesionālajā izglītībā Eiropā un Ukrainā

Šodien, 20.oktobrī notika starptautiskais vebinārs par aktualitātēm profesionālajā izglītībā Eiropā, ko organizēja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma sadarbības...

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums pirmie Latvijā, kas īsteno blended Erasmus+ mobilitātes!

Pateicoties Erasmus+ īpašajam atbalstam laikā, kad ceļošana ir apgrūtināta vai pat neiespējama, skolām ir dota iespēja īstenot mobilitātes ar virtuālo rīku palīdzību. Tā, Rīgas...

Sadarbība ar Viljandi profesionālās izglītības centru Igaunijā

COVID-19 izraisītām globālajām pārmaiņām neapšaubāmi ir liela ietekme uz starptautisko sadarbību, ko sevišķi var izjust īstermiņā, tomēr šis laiks ļauj paraudzīties uz tuvākajām...

Mūsu tehnikumā savu mācību un praktisko Erasmus+ mobilitāti iziet nevalstiskās organizācijas CHASE partneru skolas izglītojamie no Turcijas

No 23.02.2020. - 22.05.20. Rīgas  Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā savu mācību un praktisko Erasmus+ mobilitāti iziet nevalstiskās organizācijas CHASE partneru Etiler...

Erasmus+ mobilitāti RTRIT iziet nevalstiskās organizācijas CHASE partneri no Turcijas.

No 23.02.2020. - 22.05.20. VSIA PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā savu mācību un praktisko Erasmus+ mobilitāti iziet nevalstiskās organizācijas C.H.A.S.E. partner...

Nīderlandes jaunieši caur informatīvajām lekcijām un nozares organizāciju vizītēm Latvijā apguva tūrismu Latvijā

Lekciju cikla ietvaros 10 jaunieši no Nīderlandes, no ROCvA – MBO College Airport, divu nedēļu laikā (03.02.20. - 14.02.20.) tika iepazīstināti ar Latvijas vēsturi, valodu,...