A+
a-

Stundu Izmaiņas

 STUNDU SARAKSTA IZMAIŅAS  2023

STUNDU SARAKSTA IZMAIŅAS 27.11.23.-01.12.23.

Datums

Grupa

Stundas kārtas numurs

Mācību priekšmets

Skolotājs

Kabinets

27.11.23.

E23-7/8

5,6

Pārt.prod.pirmapstr.

Rjahovska

n307

 

 

9,10

Pašk.sist.ēd.uzņēm.

Luste

Attāl.

 

PK23-1/2

7,8

Testēj.paraugu atlase

Konrāde

d210d

 

PP23-3/4

9,10

Pašk.sist.ēd.uzņēm.

Luste

Attāl.

28.11.23.

SV20-1/2

3,4

Sejas un ķerm.apgl.

Liepa Maruta

Attāl.

 

 

1,2

Sejas un ķerm.apgl.

Nenotiek/ Liepa Maruta

-

 

RV23-1/2

1,2

Inf.un kom.tehn.II gr.

Nenotiek/ Bērziņa D.

-

 

SV23-1/2

3,4

Inf.un kom.tehn.II gr.

Nenotiek/ Bērziņa D.

-

 

KR23-1/2

9,10

Inf.un kom.tehn.II gr.

Nenotiek/ Bērziņa D.

-

 

PK23-1/2

5,6

Ķīmija

Krakauska

n308

 

V22-1/2

1,2

Matemātika

Porahoņko

d334

 

 

9,10

Ķīmija

Nenotiek/ Purviņš

-

 

KR21-1/2

7,8

Sports

Bļodniece

dSPZ

 

 

9,10

Bioloģija

Krakauska

Attāl.

 

E23-1/2

5,6

Fizika

Bērziņa A.

n317

 

PP23-3/4

7,8

Latviešu valoda

Zaltāne

d234

 

M23-1/2

5-6

Inf.un kom.tehn.II gr.

Bērziņa D.

Attāl.

 

 

9,10

Pašk.sist.ēd.uzņēm.

Luste

Attāl.

 

KM21-1/2

7,8

Ķīmija

Krakauska

Attāl.

29.11.23.

SV20-1/2

5-10

Kult.un māksla II(AL)

Višņevska

d305d

 

E23-1/2

1,2

Latviešu valoda

Surgovte

d237

 

E23-3/4

3,4

Literatūra

Surgovte

d234

 

E22-1/2

5,6

Val.,kult.izpratne

Skutele

d331

 

PK21-1/2

7,8

Sab.un cilv.drošība

Einause

Attāl.

 

KM23-1/2

9,10

Sab.un cilv.drošība

Einause

Attāl.

30.11.23.

SV20-1/2

5-8

Kult.un māksla II(AL)

Višņevska

d218

 

RV23-1/2

1,2

Inf.un kom.tehn.II gr.

Nenotiek/ Bērziņa D.

-

 

V23-1/2

9,10

Inf.un kom.tehn.II gr.

Nenotiek/ Bērziņa D.

-

 

TK22-1/2

9,10

Sports

Nenotiek/ Brahmane

-

 

KM23-1/2

9,10

Sports

Brahmane

dSPZ

 

E22-1/2

3,4

Val.,kult.izpratne

Skutele

d307

 

 

1,2

Soc.zin.un vēsture

Gūtmane

d237

 

E22-3/4

5,6

Matemātika

Porahoņko

d339

 

E23-3/4

3,4

Liet.sask.pamatpr.

Kursīte

d331

 

 

5,6

Pašk.sist.ēd.uzņēm.

Luste

d226d

01.12.23.

KR23-1/2

1,2

Inf.un kom.tehn.II gr.

Nenotiek/ Bērziņa D.

-

 

 

5,6

Literatūra

Skudra

d212

 

 

7,8

Latviešu valoda

Skudra

Attāl.

 

KM23-1/2

3-6

Inf.un kom.tehn.I gr.

Strupe

Attāl.

 

 

3-6

Inf.un kom.tehn.II gr.

Bērziņa D.

Attāl.

 

 

7,8

Sports

Nenotiek/ Brahmane

-

 

KD23-1/2

7,8

Inf.un kom.tehn.II gr.

Nenotiek/ Bērziņa D.

-

 

EP23-1/2

1,2

Matemātika

Nenotiek/ Kalnozols

-

 

E23-1/2

3,4

Literatūra

Surgovte

d226

 

 

5,6

Pašk.sist.ēd.uzņēm.

Luste

d313d

 

EP21-1/2

5-8

Val.,kult.izpratne

Gūtmane

Attāl.

 

KD22-1/2

1-4

Soc.zin.un vēsture

Gūtmane

Attāl.

 

EK23-1/2

7,8

Ražoš.darba organiz.

Konrāde

Attāl.