A+
a-

Personu mobilitāte mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000133629

Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projekts personu mobilitātei mācību nolūkos akreditētām institūcijām ir izstrādāts pamatojoties uz Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Internacionalizācijas stratēģiju 2021. – 2026. gadam un Erasmus plānu.

Projekta galvenās tēmas ir:

 • Eiropas Savienības vērtībām atbilstošs skolas mikroklimats
 • 21 gadsimta prasmju klātbūtne izglītības procesā
 • Eiropas savienības valodu prasmes pedagogiem
 • Profesionālās izglītības kvalitāte

Projektā 64 dalībniekiem – ir paredzētas:

Darbiniekiem:

 • 3 darba vērošanas mobilitātes 
 • 1 mācību uzdevumu mobilitāte 
 • 3 kursu un apmācību 
 • 1 uzaicināts eksperts

Audzēkņiem:

 • 7 dalībniekiem profesiju konkursos
 • 28 dalībniekiem īstermiņa mobilitātē
 • 21 dalībniekiem ilgtermiņa (ErasmusPRO) mobilitātē

Projekta īstenošana tiks uzsākta 2023.gada 1.jūnijā