A+
a-

Aktivitātes

Discover Glasgow: HoReCa

Laikā no 29.03.2021- 2.04.2021., 3 profesionālās izglītības pedagogi un 3 skolu sektora pedagogi piedalījās Erasmus+ virtuālajā mobilitātē Discover Glasgow: HoReCa, kurš tapa...

Kritiskā domāšana mainīgajā laikmetā

Mēs dzīvojam ļoti mainīgā laikmetā. Dzīves ātrums, tehnoloģijas un globalizācija ir ļoti spēcīgi virzītājspēki, kas maina mūsu dzīvesveidu, mijiedarbību, mācīšanos un darbu. Tas...

"Skola kā radošuma laboratorija." Jauna pieeja radošuma attīstībai izglītībā!

Iepazīstinot ar radošuma jēdzienu vēlamies sākt ar mākslinieka Bruno Munari citātu, kurā mākslinieks radošumu definē kā “visu, kas iepriekš nav bijis, bet kas ir sasniedzams...

LEVEL5 apakškompetence: LĪDERĪBA 31.03.2021. plkst. 12:00 RTRIT Facebook lapā

ERASMUS+ projekts VESVET piedāvā pirmizrādi, kura norisināsies LEVEL 5 uzņēmējdarbības kompetenču animētu mācību video translācijas 10 trešdienas! Pirmo reizi ik vienam būs...

"Komandas darbs, dažādība un uzticēšanās" kāpēc šī 21.gadsimta mīkstā prasme (soft skills) ir tik svarīga?

Komandas darba izaicinājums ir veidot uzticību komandas dalībnieku vidū, kuri atšķiras viens no otra. Komandas lomu sadale palīdz mums izprast šo dažādību un efektīvāk pārvaldīt...

21st century soft skills for teachers in VET” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561 Projekta video

Kā domā Tu? Vai tradicionālā teorētiskā mācīšana pietiekami sekmīgi sagatavos skolēnus šajai vēl nebijušajai ekonomiskajai, politiskajai, sociālajai un kultūras videi, vai arī, ir...

LEVEL5 apakškompetence: PATSTĀVĪBA 24.03.2021. plkst. 12:00 RTRIT Facebook lapā

ERASMUS+ projekts VESVET piedāvā pirmizrādi, kura norisināsies LEVEL 5 uzņēmējdarbības kompetenču animētu mācību video translācijas 10 trešdienas! Pirmo reizi ik vienam būs...

LEVEL5 apakškompetence: PROBLĒMU RISINĀŠANA - 17.03.2021. plkst. 12:00 RTRIT Facebook lapā

ERASMUS+ projekts VESVET piedāvā pirmizrādi, kura norisināsies LEVEL 5 uzņēmējdarbības kompetenču animētu mācību video translācijas 10 trešdienas! Pirmo reizi ik vienam būs...

Erasmus+ akreditācija (2021-2027) un izcilības zīme

Ar prieku paziņojam ka PIKC VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums 2021. gada sākumā ir saņēmis Erasmus+ akreditāciju Profesionālās izglītības sektorā un Skolu...

21. gadsimta prasmes profesionālajā izglītībā

Gatavojoties jaunajam Erasmus+ posmam, PIKC Valsts SIA ‘’Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums’’ ir izvirzījis jaunus mērķus, kurus sasniegt nākamajā internacionalizācijas...