A+
a-

Mācību procesa grafiki

Mācību procesa grafiki 2019./2020. m. g.

Viesmīlības pakalpojumu nodaļas mācību procesa grafiks no 13-03

Viesmīlības pakalpojumu nodala 2019-2020_izmaiņas no 13-03

Ēdināšanas paklapojumu nodaļas mācību procesa grafiks no 13-03

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļa 2019-2020 no 13-03

Pārtikas produktu ražošanas nodaļas mācību procesa grafiks no 13-03

Pārtikas ražošanas nodaļa 2019-2020 no 13-03

Komerczinību un tūrisma nodaļas mācību procesa grafiks

Komerczinību un tūrisma nodaļa 2019-2020 no 13-03

Skaistumkopšanas, diziana un stila nodaļas mācību procesa grafiks no 13-03

Skaistumkopšanas, dizaina un stila nodaļa 2019-2020 no 13-03

Preiļu struktūrvienības mācību procesa grafiks no 13-03

Preiļu struktūrvienības mācību procesa grafiks 2019-2020 no 13-03

ESF grupu mācību procesa grafiks no 13-03

ESF grupu macību procesa grafiks 2019-2020 no 13-03