A+
a-

Mācību procesa grafiki

Mācību procesa grafiki 2019./2020. m. g.

Viesmīlības pakalpojumu nodaļas mācību procesa grafiks no 08-05

Viesmīlības pakalpojumu nodala 2019-2020_izmaiņas no 08-05

Ēdināšanas paklapojumu nodaļas mācību procesa grafiks no 08-05

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļa 2019-2020 no 08-05

Pārtikas produktu ražošanas nodaļas mācību procesa grafiks no 08-05

Pārtikas ražošanas nodaļa 2019-2020 no 08-05

Komerczinību un tūrisma nodaļas mācību procesa grafiks no 08-05

Komerczinību un tūrisma nodaļa 2019-2020 no 08-05

Skaistumkopšanas, dizaina un stila nodaļas mācību procesa grafiks no 08-05

Skaistumkopšanas, dizaina un stila nodaļa 2019-2020 no 08-05

Preiļu struktūrvienības mācību procesa grafiks no 08-05

Preiļu struktūrvienības mācību procesa grafiks 2019-2020 no 08-05

ESF grupu mācību procesa grafiks no 08-05

ESF grupu mācību procesa grafiks 2019-2020 no 08-05