A+
a-

Normatīvie dokumenti izglītojamiem

RTRIT Mācību darba organizācija Covid-19 izplatības ierobežošanai

Mācību_darba_procesa_organizācija_Covid19_ierobežošanai_1-4-6_20012021.pdf

RTRIT Uzņemšanas noteikumi valsts budžeta finansētās izglītības programmās 2021./2022.m.g.

Personu_uzņemšanas_noteikumi_valsts_budžeta_finansētās_izglītības_programmās_2021-2022_1-4-5_20012021.pdf

RTRIT Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Iekšējās_kārtības_noteikumi_izglītojamajiem_1-4-102_13092017.pdf

Kārtība par rīcību, ja izglītības iestādē tiek konstatēta vardarbība

Kārtība_par_rīcību_kad_konstatēta_vardarbība_Not_20_01_2021_Nr1_4_7

RTRIT Iekšējās kārtības noteikumi praktisko darbu vadītājiem, skolotājiem, izglītojamajiem mācību darbnīcās

Iekšējās_kārtibas_noteikumi_praktisko_darbu_vadītājiem_skolotājiem_izglītojamajiem_mācību_darbnīcās_1-4-17_04122020.pdf

RTRIT Darba drošības instrukcija mācību kabinetos

Darba_drošības_instrukcija_mācību_kabinetos_1-4-18_18102018.pdf

RTRIT Drošības noteikumi mācību ārpusklases organizētajos pasākumos

Drošības_noteikumi_mācību_ārpusklases_organizētajos_pasākumos_1-4-33-9_14092017.pdf

RTRIT Drošības noteikumi sporta sacensībās un sporta pasākumos izglītojamajiem

Drošības_noteikumi_sporta_sacensībās_un_pasākumos_izglītojamajiem_1-4-113_12102017.pdf

RTRIT Prakses un darba vidē balstītu mācību organizēšanas noteikumi

Prakses_darba_vidē_balstītu_mācību_organizēšanas_noteikumi_1-4-15_04122020.pdf

RTRIT Drošības noteikumi sporta sacensībās un sporta pasākumos skolotājiem

Drošības_noteikumi_sporta_sacensībās_un_pasākumos_skolotājiem_1-4-110_1210217.pdf

RTRIT Diagnosticējošo pārbaudes darbu organizēšanas kārtība

Diagnosticējošo_pārbaudes_darbu_organizēšanas_kārtības_1-4-19_15122019.pdf

RTRIT Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi un grozījumi

Izglītojamo_mācību_sasniegumu_vērtēšanas_noteikumi_1-4-11_25102020_Grozījumi_1-4-6_20012021.pdf

RTRIT Stipendiju piešķiršanas nolikums

Stipendiju_piešķiršanas_nolikums_1-4-2_12012021.pdf

RTRIT Skaidrojums stipendiju piešķiršanai

Skaidrojums_stipendiju_piešķiršanai_1-4-2_12012021.pdf

RTRIT Individuālā mācību plāna un akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas noteikumi

Individuālā_mācību_plāna_akademiskā_atvaļinājuma_piešķiršanas_noteikumi_1-4-21_18102018.pdf

RTRIT Noteikumi izglītojamo un neseno absolventu atlases kārtībai dalībai mobilitātēs

Noteikumi_izglītojamo_neseno_absolventu_atlases_kārtībai_dalībai_mobilitātēs_1-4-11_11092019.pdf

RTRIT Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Dienesta_viesnīcas_iekšējās_kārtības_noteikumi_1-4-8_25082020.pdf

RTRIT Dienesta viesnīcas reglaments

Dienesta_viesnīcas_reglaments_1-4-100_13092017.pdf

RTRIT Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas_lietošanas_noteikumi_1-4-14_18102018.pdf

RTRIT Izglītojamo pašpārvaldes reglaments

Izglītojamo_pašpārvaldes_reglaments_1-4-22_18102018.pdf

RTRIT Spartakiādes organizēšanas norises kārtība

Spartakiades_organizēšanas_norises_kārtība_1-4-8_20012021