A+
a-

NordPlus Junior projekts “Integrated learning with ICT”Nr. NPJR-2020/10249

2020./2021. mācību gadā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums kopīgi ar Vocational Training Center ŽIRMŪNAI (Lietuvā) un Cybergymnasiet (Zviedrijā) īstenos NordPlus Junior projektu “Integrated Learing with ICT” jeb Integrētas mācības izmantojot IKT.

Projekta mērķis ir savstarpēji dalīties zināšanās un pieredzē par dažādu mācību metožu un rīku pielietošanu attālinātajā un klātienes izglītībā, lai virzītos uz digitalizētu mācību vidi skolās. Projektā tiks stiprinātas jauniešu un pedagogu digitālās prasmes, motivācija un radošums strādāt ar tehnoloģijām, kā arī spēja sadarboties starptautiskā līmenī.

Projekta ietvaros:

- veidotas integrētas tiešsaistes stundas, kurās piedalīsies visu 3 skolu klases vienlaicīgi

- tiks veikts pētījums par izglītībā pieejamajām spēlēm

- apkopoti TOP 10 digitālie rīki un resursi mācībām

- izveodota virtuālā mācību spēļu krātuve, kas būs pieejama gan projekta partneriem, gan citām ieinteresētajām skolām