A+
a-

Izglītības darba pārskati

Pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.

Pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.

Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.

Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.

Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.

Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.

Pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.

Pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.

Pašnovērtējuma ziņojums 2018./2019.

Pašnovērtējuma ziņojums 2018./2019.

ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA STATUSA KRITĒRIJIEM 2019./2020.m.g.

ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA STATUSA KRITĒRIJIEM 2018./2019.m.g.

ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA STATUSA KRITĒRIJIEM 2018./2019.m.g.

ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA STATUSA KRITĒRIJIEM 2018./2019.m.g.