A+
a-

Interešu izglītība

PIESAKIES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS KOLEKTĪVOS, SPORTA SEKCIJĀS, AWARD projektā un IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDĒ!

Aizpildi elektronisko pieteikšanās formu šeit!

Interešu izglītības kolektīvu nodarbību laiki 2022./2023.mācību gadā

Diena

Kolektīvs

Vadītājs

Laiks

Vieta

PIRMDIENA

 

Jauktais vokālais ansamblis RONDO

Sarmīte Ančāne - Vilciņa

no plkst.16:00

A.Deglava iela 41A

Aktu zāle

   Vokāli instrumentālais ansamblis LIGHTS OFF

Juris Veremejs

no plkst.17:00

Nīcgales iela 26

V 905.kab.

Tautas deju kolektīvs LAILE

Sarmīte Kadiķe

no plkst.17:00

Nīcgales iela 26

Aktu zāle

OTRDIENA

Jauktais koris PUSTONIS

Inese Grīnberga

no plkst.16:00

Nīcgales iela 26

Aktu zāle

Teātra studija ETĪDE

Zane Vaļicka - Pētersone

no plkst.18:00

Nīcgales iela 26

Aktu zāle

DEFILĒ

Elīna Ungailo - Sili

no plkst.18:00

A.Deglava iela 41A

Aktu zāle

TREŠDIENA

Vokāli instrumentālais ansamblis LIGHTS OFF

Juris Veremejs

no plkst.17:00

Nīcgales iela 26

V 905.kab.

Tautas deju kolektīvs LAILE

Sarmīte Kadiķe

no plkst.17:00

Nīcgales iela 26

Aktu zāle

CETURTDIENA

Jauktais vokālais ansamblis RONDO

Sarmīte Ančāne - Vilciņa

no plkst.16:00

A.Deglava iela 41A

Aktu zāle

Jauktais koris PUSTONIS

Inese Grīnberga

no plkst.16:00

Nīcgales iela 26

Aktu zāle

Teātra studija ETĪDE

Zane Vaļicka - Pētersone

no plkst.18:00

Nīcgales iela 26

Aktu zāle

DEFILĒ

Elīna Ungailo – Siliņa

no plkst. 18:00

A.Deglava iela 41A

Aktu zāle

Jauniešu deju kolektīvs „Laile”

Jauniešu deju kolektīvs „Laile” ir organizēts 1983.gadā. Tā pirmais vadītājs bija Jānis Jakubāns. Deju kolektīvu ir vadījuši Nauris Saliņš, Arnolds Neverovskis, bet no 2000.gada septembra deju kolektīva vadītāja ir Sarmīte Kadiķe.

Laika gaitā “Laile” ir izveidojusies par patstāvīgu, stabilu jauniešu deju kolektīvu Latvijas deju kolektīvu saimē, kura sastāvā ir ap 25 – 30 dejotājiem. Kolektīvs piedalās dažādās deju aktivitātēs valstī -  Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos, “Rīga – 800  Deju upē”,  Rīgas pilsētas dejotāju svētkos un daudzos citos deju pasākumos valstī.

Par tradīciju ir kļuvusi kolektīva piedalīšanās jauniešu deju kolektīvu konkursā „Ziemassvētku kauss”. Kolektīvs ar labiem sasniegumiem  piedalījās IZM un VJIC rīkotajos pasākumos “Lustes dienas” un “Amatnieku svētki”. Katru gadu deju kolektīvs piedalās profesionālās izglītības iestāžu radošajā  pasākumā  „Radi. Rādi. Raidi.” dažādās Latvijas pilsētās.

Vadītājas e-pasts: sarmite.kadike@rtrit.lv

LAILE Instagram - @jdk_laile

Jauniešu deju kolektīva LAILE prezentācija

JDK_LAILE.pdf

#Tautastērpugājiens par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienai

Mūsu Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Jauniešu tautas deju kolektīvs" Laile" piedalījās šajā tautas tērpu gājienā, parādot saliedētību, mīlestību pret savu valsti un kultūru. Kolektīvs atrāda dažādo novadu tērpus, izceļot latviešu kultūras mantojuma unikalitāti un greznumu. Dejotāji lepojas ar valsts kultūru un viennozīmīgi piekrīt, ka ir jāpiekopj un jāizceļ mūsu senču mantojums.
 

Teātra studija "Etīde"

Teātris ir iespēja iemācīties būt atvērtam pret pasauli! Atkarībā no tā kā tiek attīstīta šī prasme, cilvēks izvēlas būt drošs un brīvs vai ierāvies sevī un noslēgts.

Būtiski ir panākt, lai cilvēks būtu spējīgs ne tikai iemācīties un apgūt paredzēto, bet arī prastu izteikties, pārliecināt un aizstāvēt savu viedokli. Tādēļ papildus izglītībai, šīm prasmēm būs liela nozīme arī tālākos karjeras meklējumos.

Teātra studija "Etīde" caur aktiermākslas pamatu apmācību veicina audzēkņos interesi par teātri, kā arī palīdz uzvarēt kūtrumu, uzspodrināt talantu, iemāca brīvi justies un būt atraisītam jebkurā, arī sarežģītā situācijā.

Tā ir iespēja interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiku atraktīvāko tehnikuma audzēkņu sabiedrībā, piedalīties skolas rīkotajos pasākumos!

Teātra studija "Etīde" vadītāja - Aktrise un TV raidījumu vadītāja Zane Vaļicka - Pētersone

Teātra studijas ETĪDE prezentācija

Etide.pdf

VOKĀLAIS ANSAMBLIS – RONDO

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņi, var ne tikai apgūt, iegūt profesionālo izglītību, bet skola piedāvā studentus iesaistīties dažādos pulciņos un skolas aktivitātēs . Viena no tām ir...

VOKĀLAIS ANSAMBLIS – RONDO
Ansamblis ir pats par sevi lieliska iespēja kā pilnveidot sevi un savas dziedāšanas, protams, ka arī balss prasmes ,bet ar katru gadu ansamblim – RONDO pievienojas jauni entuzasti, kuri ir gatavi būt MŪSU komandā ar  profesionālo ansambļa RONDO vadītāju Sarmīti Ančāni – Vilciņu priekšgalā.

Vokālā ansambļa RONDO prezentācija

Rondo.pdf

Sveiciens Valsts svētkos no Marijas Laptevas, vokālais ansamblis Rondo

Marija Lapteva, EK20-1/2

Apsveikums Latvijas Proklamēšanas 102. gada dienā!

Tehnikuma jauktais koris "Pustonis"

Jau no 2013. gada kora “Pustonis” diriģente un makslinieciskā vadītāja ir Inese Grīnberga.

2019.gadā korim pievienojās kormeistare Elizabete Laura Porgante.

Jauniešu jauktais koris “Pustonis” šajā mācību gada sezonā ir sadarbojies ar Dziesmu svētku virsdiriģentiem un piedalījies visdažādākajos projektos, koncertos.

Jauktais koris “Pustonis” ir gatavs iet uz priekšu, koncertēt un piedalīties visdažādākajos projektos! Tā ir iespēja iegūt uzticamus draugus, iesaistīties komandas darbā un sasniegt, kā arī būt daļai no lielākā 2021. gada notikuma mūzikā – XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki!

Nāc gavilēt!

Jauktā kora Pustonis prezentācija

Pustonis_prezentācija.pdf

Jauniešu koris “Pustonis” kopā ar diriģentēm Inesi Grīnbergu un Elizabeti Lauru Porganti sveic skolotājus, skolniekus un vecākus Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas dienā! 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Jauniešu koris “Pustonis” kopā ar diriģentēm Inesi Grīnbergu un Elizabeti Lauru Porganti sveic skolotājus, skolniekus un vecākus Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas dienā! 

Koris “Pustonis” Mazajā Ģildē kopā ar Rīgas Tehniskās koledžas jaukto kori “Mīts” un Skolēnu pils meiteņu kori “Rīga” radīja ierakstu Ērika Ešenvalda dziesmu ciklam, kurš 2021.gada vasarā tiks izpildīts Skolēnu dziesmu un deju svētkos! 

Ja Tev patīk dziedāt un labi pavadīt laiku, tad nāc uz kora mēģinājumiem otrdienās un ceturtdienās 15.30 un piedalies Skolēnu dziesmu un deju svētkos kopā ar mums!

Attālinātie sveicieni no jauktā kora "Pustonis"

Attālināti sveicieni no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma jauktā kora "Pustonis"!
Katram ir iespēja klausīties mūziku, dziedāt un mācīties jaunas dziesmas!