A+
a-

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis) 4g. (Rīga/ Preiļi)

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis) 4g. (Rīga/ Preiļi)

Iegūstāmā kvalifikācija Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis)
Profesionālās izglītības programma Pārtikas produktu tehnoloģija
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Programma tiek īstenota gan Rīgas, gan Preiļu struktūrvienībā


 

Tu apgūsi:

 • Paškontroles sistēmas prasību ievērošana
 • Pārtikas produktu izejvielu aprite noliktavā
 • Pārtikas produktu ražošanas izejvielu pirmapstrāde
 • Pārtikas produktu ražošana
 • Galaproduktu iepakošana
 • Galaproduktu aprite noliktavās
 • Graudu pārstrādes produktu ražošana
 • Maizes ražošana
 • Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķu prakse.
 • Uzskaite, atskaite un kalkulācija;
 • Profesionālās datorprogrammas

Programmas apraksts un darba iespējas

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Kvalifikācija: Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis. Strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas: Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros. Iespējas strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "RIMI Latvia"; SIA „SKAI BALTIJA''; Maxima Latvija SIA; SIA STOCKMANN; SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija; AS Rīgas Piena kombināts; SIA ,,Staburadzes konditoreja”; SIA "Lāči";; A/S "Hanzas Maiznīcas"; SIA „Liepkalni”; u.c. (strādā pārtikas produktu ražošanas jomā, gatavo maizi un miltu konditorejas izstrādājumus, atbilstoši tehnoloģiskajām shēmām un receptūrām)

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv