A+
a-

“City guiding for vocational tourism education” 2015-1-LV01-KA202-013404

2018. gada februārī noslēdzās VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” īstenotais ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekts “City Guiding for Vocational Tourism Education” (Pilsētas ceļveža veidošana profesionālajai tūrisma izglītībai). Projekta ietvaros skolā viesojās audzēkņi un skolotāji no Helsinku profesionālās izglītības iestādes “Helsinki Vocational Colledge Stadin” un no Antverpenes profesionālās skolas PIVA, Beļģijā.

Projektā tika īstenotas sešas iesaistīto skolu audzēkņu kopīgās aktivitātes, kuru laikā jaunieši mācījās izmantot dažādus digitālos rīkus mūsdienīgu tūrisma maršrutu veidošanai – Klikaklu mobilo aplikāciju, SygicTravel maršrutu plānotāju, YouTube videomateriālu veidošanu, kā arī Google Maps maršrutu plānošanu.

Projektā ir izstrādāti seši pilsētu Rīgas, Antverpenes un Helsinku maršruti, kuri ir pieejami GoogleMaps 6 valodās – Latviešu, Angļu, Fraņču, Zviedru, Somu un Flāmu.

Antwerp Tour in the dark: http://bit.ly/2Ij1mRL

Antwerp Green Tour: http://bit.ly/2FwYcML

Helsinki Churches: http://bit.ly/2tEB5do

Helsinki Sea Side: http://bit.ly/2HrnhVS

Route silent buildings: http://bit.ly/2IjLPRM

Tasty ride by bike: http://bit.ly/2FF4BRM

Projekta īstenotāji piedalījās 23. janvāra seminārā “Tūrisms 21. gadsimtā”, kurā kopā sanāca dažādu organizāciju pārstāvji, lai iepazīstinātu ar projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem. Semināra dalībnieki pārstāvēja tādas organizācijas kā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs (RTAB) pārstāvot pilsētas tūrisma zīmolu LiveRiga, SIA “RX Īpašumi”, Biznesa augstskola “Turība”, Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs, “Amadeus Latvija”, apvienība “Apeirons”, kā arī projekta 1836 pārstāve.

Projekts “City Guiding for Vocational Tourism Education” tika īstenots Erasmus+ 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības ietvaros. Projekta mērķi ir ieviest inovatīvas mācību metodes un veicināt digitālo līdzekļu izmantošanu profesionālajā izglītībā. Vairāk informācijas par Stratēģiskajām partnerībām var atrast saitē: http://bit.ly/2p8wlaw