A+
a-

Soft skills tree prasmju spēle

No šī mācību gada RTRIT  pedagogiem darbā ar  izglītojamajiem vispārīgo 21.gs un karjeras prasmju attīstīšanai pieejams palīglīdzeklis: "Soft Skills Tree" galda spēle Latviešu valodā!

"Soft Skills Tree" galda spēle ļauj jauniešiem aktivizēt un trenēt piecas vispārējās prasmes 21. gadsimtā kuras cieši saistītas ar izglītojamo karjeras attīstību un iekļaušanos starptautiskā vidē: 

  • sadarbība, 
  • spēja pārvarēt stresu, 
  • motivācija, 
  • mācīšanās vēlme , 
  • kritiskā domāšana. 

Šo spēli kā palīgrīku var izmantot audzinātāji audzināšanas stundās, kā arī skolotāji profesionālo priekšmetu ietvaros, darbojoties ar jauniešiem. Spēles mērķis ir veicināt šīs piecas vispārējās prasmes attīstību un sagatavot jauniešus darba tirgum, piedāvājot viņiem iespēju saskarties ar dažādiem izaicinājumiem un situācijām, kas attīsta šīs prasmes. 

Spēles eksemplāri pieejami: Nīcgales ielas informācijas birojāA.Deglava ielas informācijas birojāPreiļu struktūrvienībā. 

Spēles izmantošana mācību nolūkā iespējama pateicoties veiksmīgai  Starptautiskā sadarbības centra darbībai un Karjeras izglītības virziena sadarbībai!

Spēles izmantošanas veidi un ieguvumi skolotājiem un audzinātājiem: 

  •     Sadarbības attīstība: Spēlētājiem jāsaskaras ar kopējiem uzdevumiem un jāmācās efektīvi sadarboties, lai pārvarētu izaicinājumus. Skolotāji var izmantot šo spēli, lai attīstītu studentu spēju strādāt komandā, izprast sadarbības nozīmi un veicinātu labu komunikāciju. 
  •     Stresa pārvarēšana: Spēles laikā jauniešiem būs jārisina dažādas stresa situācijas. Skolotāji var izmantot spēles uzdevumus, lai palīdzētu jauniešiem apgūt stratēģijas un prasmes, kā risināt stresu un spriedzi, kas var rasties personīgajā un profesionālajā dzīvē. 
  •     Motivācijas un mācīšanās vēlmes veicināšana: Spēle veicina izaicinājumus, kas attīsta jauniešu vēlmi pēc sasniegumiem un mācīšanās. Skolotāji var izmantot uzdevumus, lai veicinātu studentu pašmotivāciju, palīdzētu izprast personīgās intereses un attīstītu spēju mācīties visā dzīves gaitā. 
  •     Kritiskās domāšanas attīstība: Spēlētājiem būs jārisina dažādi uzdevumi, kas veicina kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes. Skolotāji var izmantot spēli, lai attīstītu jauniešu analītisko domāšanu, stimulētu radošu problēmu risināšanu un spēju apstrīdēt esošos risinājumus. 
  •     Mācīšanās prasmes un pielāgošanās: Spēles gaitā jaunieši saskarsies ar dažādiem uzdevumiem, kas veicina mācīšanās prasmes un spēju pielāgoties jaunām situācijām. Skolotāji var izmantot spēli, lai attīstītu jauniešu prasmi mācīties efektīvi, pieņemt jaunus izaicinājumus un pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. 

"Soft Skills Tree" spēles izmantošana ir pamatota uz konkrēta projekta pētījuma rezultātiem, kas ietverti starptautiskajā "Vispārējo Prasmju Vērtējuma Ziņojumā". Šī pētījuma rezultāti ir veidojuši spēli, ņemot vērā studentu, skolotāju un darba devēju vēlmes. Spēles izvēle kā neformālai mācību stratēģijai atspoguļo partneru pieredzi kopīgās izstrādes procesā un izvēli izmantot alternatīvu rīku digitālajām spēlēm. Galda spēles bija otrajā vietā starp jauniešu izvēlētajiem spēļu veidiem, kā liecina aptauja.