A+
a-

ERASMUS+

ERASMUS+

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums īstenotie Erasmus+ mobilitātes projekti ik gadu paver plašas iespējas Eiropas un EEZ valstīs.

Audzēkņiem:

  • 100+ audzēkņi
  • Vairāk nekā 40 galamērķi
  • Mobilitāšu ilgums: 2 nedēļas; 3 nedēļas; 4 nedēļas; 5 nedēļas; 4 mēneši; 5 mēneši

- Par aktuālajām iespējām pieteikties dalībai projektā skaties ŠEIT:

Personālam:

  •  Dalīšanās pieredzē - stundu un meistarklašu vadīšana
  •  Pieredzes gūšana – darba ēnošana, mācības un kursi
  • Par aktuālajām iespējām pieteikties dalībai projektā seko līdzi informācijai e-pastā

Erasmus+ kontaktpersona:

Zane Saukāne, Starptautiskā sadarbības centra vadītāja - zane.saukane@rtrit.lv; tālrunis 67795526


Erasmus+ Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes harta tika piešķirta 2016.gadā. Mobilitātes harta tiek piešķirta izglītības iestādēm, kuras veiksmīgi un droši īsteno prakšu un mobilitātes projektus saviem audzēkņiem un apņemas to darīt arī turpmāk. Harta apliecina, ka tehnikums vienmēr turpina attīstīties un pilnveidoties, lai audzēkņiem nodrošinātu kvalitatīvu un drošu iespēju iziet praksi ārzemēs, saņemt vērtīgu un neaizmirstamu pieredzi, papildināt profesionālās zināšanas un attīstīt valodas prasmes.

PIA hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku - līdz 2020. gadam.


Erasmus+ akreditācija (2021-2027) un izcilības zīme

PIKC VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums 2021. gada sākumā ir saņēmis Erasmus+ akreditāciju Profesionālās izglītības sektorā (2020-1-LV01-KA120-VET-094555) un Skolu izglītības sektorā (2020-1-LV01-KA120-SCH-094584).

Esam saņēmuši arī Izcilības zīmi profesionālās izglītības sektorā, kas apliecina, ka iepriekšējā posmā esam īstenojuši mobilitātes īpaši augstā kvalitātē. 

Erasmus+ akreditācija atbalsta skolu iesaistīšanos starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā, veicina augstas kvalitātes mobilitātes kā daļu no organizācijas attīstības pasākumu kopuma, kā arī nosaka Erasmus+ kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētai organizācijai.

Vairāk informācijas par ERASMUS+ akreditāciju meklē ŠEIT