A+
a-

Personu mobilitāte mācību nolūkos Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000066060

Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projekts personu mobilitātei mācību nolūkos akreditētām institūcijām ir izstrādāts pamatojoties uz Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Internacionalizācijas stratēģiju 2021. – 2026. gadam un Erasmus plānu. 

Projekta galvenās tēmas ir:

 • Eiropas Savienības vērtībām atbilstošs skolas mikroklimats
 • 21 gadsimta prasmju klātbūtne izglītības procesā
 • Eiropas savienības valodu prasmes pedagogiem
 • Kvalitatīva profesionālā izglītība Eiropas darba tirgum

Projektā tiks īstenotas dažādas mobilitātes aktivitātes audzēkņiem:

 • dalība starptautiskos profesiju konkursos
 • 2 nedēļu ilgas mobilitātes ar mērķi veicināt izpratni par izvēlēto profesiju, iepazīt savas nākotnes iespējas Eiropas darba tirgū, paaugstināt mācību motivāciju un daudzpusīgi pilnveidot personīgās prasmes
 • mobilitātes mācību un prakses īstenošanai dažādās specialitātēs, programmās un uzņemošajās skolās 1 – 3 mēnešu garumā
 • Erasmus+ PRO 3- 5 mēnešu ilgas mobilitātes vecāko kursu audzēkņiem un nesenajiem absolventiem mācību un kvalifikācijas prakses programmas apgūšanai

Projektā paredzētas mobilitātes aktivitātes pedagogiem un darbiniekiem:

 • mācību un mācīšanas mobilitātes, vērtas uz profesionālo prasmju pilnveidi un to pielietošanu skolā pēc mobilitātes, savu prasmju demonstrēšanu un dalīšanos pieredzē, ceļot RTRIT prestižu starptautiskā mērogā, kā arī starptautiskās sadarbības veicināšanu.
 • Personāla kursi un apmācības
 • Ārvalstu ekspertu vizītes

Projekta īstenošanas periods: 2022.gada 1.jūnijs - 2023.gada 31.augusts


Prakses vietas apmeklējums Helsinkos

Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne un projektu asistente Jana Kristīne Makševica. esot starptautiskajā C.H.A.S.E. konferencē Somijā, apmeklēja Erasmus+ PRO mobilitātes dalībnieces Helsinkos.

Nesenā absolvente Daniela Brieže savu praksi iziet restorānā Savoy Daniela Brieže. Prakses laikā Daniela parāda gan jau iegūtās zināšanas, gan mācās jaunas tehnikas un paņēmienus, kurus varēs pielietot nākotnē.

Viesnīcas Kämp restorānā praksē ir nesenā absolvente Elvīra Pīziča. Elvīra ir ļoti apmierināta gan ar prakses vietu, gan kolektīvu, kurš sniedz vērtīgus padomus. Meitene atzīst, ka praksē pienākumi ir daudz un dažādi, kas ir ļoti interesanti. Konditorejas izstrādājumu klāsts ir liels.

Viesnīcā ļoti garšīgi gatavo, darbinieku pusdienu piedāvājums ir plašs.

Lapland Hotel Bulevardi restorānā Kultá, kurā šobrīd praksi iziet viesmīlības audzēkne Karlīna Bežana, pagājušajā gadā četru mēnešu praksi izgāja arī mūsu absolventi Nikola Vecele un Renārs Fraktnieks, kuri šobrīd ir restorāna pastāvīgie darbinieki. 

Restorānu darbinieki ļoti augstu vērtē meiteņu profesionālās prasmes, labās valodas zināšanas un spēju iekļauties un strādāt komandā.


Mācību mobilitāte Itālijā

RTRIT audzēkņi Gerda Gabriela Gusāre un Patriks Legzdiņš, kuri apgūs viesmīļa specialitāti, ir uzsākuši savu Erasmus+ PRO mobilitāti projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000066060 ietvaros.

Jaunieši kopš 3. oktobra izbauda Itālijas skaisto dabu un saulainos laikapstākļus. Jaunieši šajā piecu mēnešu mobilitātē apgūs vērtīgas iemaņas un pieredzi viesmīlībā, kuras noteikti varēs izmantot nākotnē. Šī mobilitātes laikā Gerdai un Patrikam būs iespēja piedalīties praktiskās un teorētiskās nodarbības, kuras sniegs jaunas zināšanas un ļaus iepazīt viesmīlības atšķirības Latvijā un Itālijā. 

Ja arī Tu vēlies iegūt jaunas zināšanas, pieredzi un draugus, kādā no Erasmus+ mobilitātēm, seko līdzi jaunākajai informācijai - PIESAKIES! (rtrit.lv)


Mācību mobilitāte Ungārijā

Topošās konditores Linda Kaija un Alisa Markelova kopš 26. septembra ir uzsākušas piecu mēnešu mobilitāti Ungārijā Erasmus+ PRO projekta Nr. Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000066060 ietvaros.

Meitenes savu mobilitāti pavada Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā. Iepazīstot tās arhitektūru, kultūru, garšu pasauli un tās iedzīvotājus. Šī mobilitātes laikā meitenēm būs iespēja piedalīties praktiskās un teorētiskās nodarbības, kuras sniegs jaunas zināšanas un ļaus iepazīt konditorejas atšķirības starp Latviju un Ungāriju. 

Ja arī Tu vēlies iegūt jaunas zināšanas, pieredzi un draugus, kādā no Erasmus+ mobilitātēm, seko līdzi jaunākajai informācijai - PIESAKIES! (rtrit.lv)