A+
a-

AWARD

Kas ir AWARD?

Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award ir iespēja ikvienam jaunietim vecumā no 14 līdz 24 gadiem līdzsvarotā veidā attīstīt savu prātu, ķermeni un garu.

Jaunietim, kurš vēlas iegūt bronzas, sudraba vai zelta līmeņa Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu (The Duke of Edinburgh’s International Award), jāsasniedz četri paša izvirzītie programmas Award jomu mērķi. Pildot individuālo programmu, kurā ietilpst fiziskās sagatavotības uzlabošana, kādas prasmes apgūšana, brīvprātīgā darba veikšana un došanās piedzīvojumu ceļojumā, jaunietis var izzināt un saprast sevi, atklāt vai pilnveidot savus talantus, pārvarēt savas bailes un trūkumus, apzināties savas stiprās puses, iemācīties sadarboties ar citiem un palīdzēt līdzcilvēkiem.

Jaunietim viņa pašizaugsmes ceļā palīdz īpaši apmācīts un sertificēts Award vadītājs*, jomu treneri**, piedzīvojumu ceļojumu uzraugi un novērtētāji***.

Programmas Award bronzas un sudraba līmenī jaunietim jāsasniedz savi mērķi četrās jomās, bet zelta līmenī – piecās jomās.

Brīvprātīgais darbs ir joma, kuras mērķis ir sniegt palīdzību citiem cilvēkiem un darīt sabiedrībai lietderīgu darbu. Veicot brīvprātīgo darbu, jaunietis iemācās uzņemties atbildību par citiem cilvēkiem un sniegt viņiem nepieciešamo palīdzību.

Fiziskā sagatavotība ir joma, kas palīdz uzturēt labu veselību un fizisko formu.

Prasmes ir joma, kur jaunietis attīsta intereses, radošumu un apgūst praktiskas iemaņas. Apgūstamās prasmes var būt tādas, kas noder ikdienā, profesionālajai izaugsmei vai redzesloka paplašināšanai.

Piedzīvojumu ceļojums ir joma, kas veicina piedzīvojumu garu un atklājumu prieku, veicot ceļojumu grupā mazpazīstamā vidē. Jauniešiem pirms došanās piedzīvojumu ceļojumā jāapgūst pirmās palīdzības sniegšana, āra dzīves prasmes un fiziski jāsagatavojas, lai nemotorizēti veiktu vismaz 24 kilometru distanci bronzas līmenī, 48 kilometru distanci sudraba līmenī, un 80 kilometru distanci zelta līmenī.

Projekts ir zelta līmeņa joma, kur,  sadarbībā ar citiem ilvēkiem,  mazpazīstamā vidē piecu dienu laikā jāīsteno vietējai sabiedrībai noderīgs pasākums.


Programmas Award pamatnostādnēs ir norādīts minimālais laiks

Programmas Award pamatnostādnēs ir norādīts minimālais laiks, kas jaunietim jāvelta attiecīgā līmeņa individuālās programmas veikšanai. Nedēļas ietvaros katrai jomai jāvelta vismaz 1 stunda.

 

Brīvprātīgais darbs

Fiziskā sagatavotība

Jaunas prasmes

Piedzīvojumu ceļojums

Zelta projekts

Komentāri

Bronzas līmenī

3 mēneši

3 mēneši

3 mēneši

2 dienas un 1 nakts

Jaunietim jāizvēlas viena joma, kuras aktivitātes jāveic vismaz 6 mēneši.

Sudraba līmenī

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

3 dienas un 2 naktis

Ja jaunietim nav bronzas līmeņa apbalvojuma, tad viņam viena no jomām, atkarībā no paša vēlmēm, jāpilda vismaz 12 mēneši

Zelta līmenī

12 mēneši

12 mēneši

12 mēneši

4 dienas un 3 naktis

5 dienas

Ja jaunietim nav sudraba līmeņa apbalvojuma, tad viņam viena no jomām, atkarībā no paša vēlmēm, jāpilda vismaz 18 mēneši.

Jaunietis attiecīgā līmeņa jomu aktivitātes var pildīt arī ilgāk, līdz brīdim, kamēr viņam aprit 25 gadi.

*Programmas Award vadītājs ir īpaši apmācīta persona, kura atbalsta jaunieti, kurš izvēlējies pildīt individuālo programmu un pārvarēt dažādus iekšējus un ārējus šķēršļus savu mērķu sasniegšanai. Award vadītājs:

 • konsultē programmas Award dalībnieku un viņa vecākus par lietām, kas saistītas ar programmu;
 • palīdz jaunietim izstrādāt viņa individuālo programmu un aizpildīt pieteikuma anketu;
 • uzklausa jaunieti, atzinīgi novērtē jaunieša centienus, vajadzības gadījumā uzmundrina un dod padomu;
 • var būt Award jomas treneris;
 • vajadzības gadījumā ir piedzīvojumu ceļojuma uzraugs vai novērtētājs;
 • ja ir vēlme un iespējas – organizē dažādus Award pasākumus;
 • rāda labu piemēru un iedvesmo;
 • sadarbojas ar jaunieša vecākiem un programmas Award koordinatoru Latvijā.

** Award jomas treneris –persona, kura jaunietim palīdz sasniegt attiecīgās jomas mērķi. Par jomas treneri var būt ne tikai attiecīgā darbības sfērā kvalificēta persona vai eksperts, bet ikviens, kuram ir pietiekošas zināšanas vai nepieciešamā pieredze.

Jomas trenerim ir vairākas lomas:

 • pasniedzējs – palīdz formulēt jomas mērķi, izveidot individuālo programmu, kā arī apmāca jaunieti;
 • mentors – uzklausa, atbild uz jautājumiem un palīdz, ja rodas neskaidrības, palīdz atrast veidu, kā progresēt;
 • uzraugs un novērtētājs – pārbauda, vai jaunietis regulāri pilda savu individuālo programmu un vai jaunieša attiecīgās jomas sasniegumi uzlabojas. Procesa beigās, kad mērķis ir sasniegts, aizpilda jaunieša Sasniegumu grāmatu.

*** Award piedzīvojumu ceļojumu uzraugs un novērtētājs.

Piedzīvojumu ceļojuma uzraugs ir sertificēta vai pietiekoši sagatavota persona, kas uzņemas atbildību par to, lai jauniešu grupa būtu sagatavojusies ceļojuma īstenošanai. Piedzīvojumu ceļojuma uzraugs atbild par jauniešu drošību ceļojuma laikā, vismaz reizi dienā piedzīvojumu ceļojuma laikā tiekas ar jauniešiem, lai pārrunātu ceļojuma norises gaitu un palīdzētu risināt radušās problēmas.

Piedzīvojumu ceļojuma novērtētājs ir persona, kura pārrauga jauniešu gatavošanos ceļojumam, vismaz reizi piedzīvojumu ceļojuma laikā tiekas ar jauniešiem, lai pārbaudītu, vai jauniešu grupa izpilda jomas nosacījumus un pieturās pie ieplānotā maršruta, iepazīstas ar jauniešu atskatu uz ceļojumu, sniedz savu atzinumu par to, vai piedzīvojumu ceļojums ir veiksmīgi realizēts.

Uzzināt vairāk par AWARD šeit.

AWARD RTRIT projekta koordinators:

Artūrs Homins
e-pasts: arturs.homins@rtrit.lv
+371 67795549