A+
a-

Projekti

PIKC Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" aktīvi iesaistās visdažādākajos projektos.
Galvenokārt projekti ir saistīti:
- vides modernizāciju,
- audzēkņu izglītību,
- skolotāju un personāla izglītību,
- skolotāju kvalifikācijas celšanu un profesionālo kompetenču attīstību, 
- priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanu,
- karjeras atbalstu,
- darba vidē balstītām mācībām, 
- klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu,
- inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no partneriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī,
- labās pieredzes apmaiņas atbalsta projektiem,
- mūžizglītības attīstību,
- ANO sistēmu, UNESCO un citu ANO aģentūru darbu iepazīšanu,
- jauniešu pašaudzināšanas attīstību,
 


Starptautiskās sadarbības un mobilitātes projekti:

Erasmus+ mācību mobilitātes profesionālās izglītības un apmācību apguvējiem un personālam

Erasmus+ mācību mobilitātes profesionālās izglītības un apmācību apguvējiem un personālam.
Mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.
Vairāk par programmu viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/par_macibu_mobilitatem/


Erasmus+ mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam

Erasmus+ mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam. Projekta mērķis: piedāvāt skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabojot un dažādojot metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā. Vairāk par programmu viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/par_macibu_mobilitatem/


Erasmus+ stratēģiskās partnerības inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.
Vairāk par programmu: viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/er_plus_str_partn/erasmus_plus_strat_partn/


Nordplus jauniešu programma audzēkņu apmaiņas braucienu īstenošanai, lai uzlabotu izglītības kvalitāti, attīstu starpkultūru dialogu, Baltijas un Ziemeļvalstu valodu atpazīstamību

Nordplus jauniešu programma audzēkņu apmaiņas braucienu īstenošanai, praksei un skolotāju apmaiņai, lai uzlabotu izglītības kvalitāti, attīstu starpkultūru dialogu, Baltijas un Ziemeļvalstu valodu atpazīstamību Vairāk par programmu: http://viaa.gov.lv/lat/nordplus/jauniesu_izglitiba/ 


Starptautiskā Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programma AWARD

Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award ir iespēja ikvienam jaunietim vecumā no 14 līdz 24 gadiem līdzsvarotā veidā attīstīt savu prātu, ķermeni un garu.

Vairāk par programmu: WEB: https://www.dukeofed.org/ 

Facebook.com: https://www.facebook.com/awardLATVIA 


Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti (ERAF)

Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.
Vairāk par programmu https://www.esfondi.lv/eiropas-regionalas-attistibas-fonds