A+
a-

Personu mobilitāte mācību nolūkos skolu sektorā Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-000128640

Personu mobilitāte mācību nolūkos skolu sektorā Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-000128640

Erasmus+ skolu sektora projekts personu mobilitātei mācību nolūkos akreditētām institūcijām ir izstrādāts pamatojoties uz Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Internacionalizācijas stratēģiju 2021. – 2026. gadam un Erasmus+ plānu.

Projekta galvenās tēmas ir:

  • Eiropas Savienības vērtībām atbilstošs skolas mikroklimats
  • 21 gadsimta prasmju klātbūtne izglītības procesā
  • Eiropas savienības valodu prasmes pedagogiem
  • Kvalitatīva vispārējā vidējā izglītība profesionālās izglītības iestādē

Projektā 9 dalībniekiem – vispārējās izglītības pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem ir paredzētas:

  • 5 darba vērošanas mobilitātes
  • 1 mācību uzdevumu mobilitāte
  • 3 kursu un apmācību mobilitātes

Projekta īstenošana tiks uzsākta 2023.gada 1.jūnijā