A+
a-

“Izglītība nākamajai paaudzei” Nr. 2019-1-LV01-KA101-060277

2019./2020. mācību gadā RTRIT īsteno Erasmus+ mobilitātes projektu skolu izglītības sektorā “Izglītība nākamajai paaudzei” Nr. 2019-1-LV01-KA101-060277.

Projekts “Izglītība nākamajai paaudzei” ir izstrādāts pamatojoties uz Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Internacionalizācijas stratēģiju 2016.-2020. gadam. Projektā uzsvars ir likts uz vispārējās izglītības pedagogu informāciju komunikāciju tehnoloģiju un jaunu kompetenču apguvi un pilnveidošanu, inovatīvu mācību programmu, izglītības metožu un apmācību kursu izstrādi, kā arī, svešvalodu (Angļu val.) apguvi.

Projektā tiks īstenotas 11 vispārējās izglītības darbinieku mobilitātes, no tām:

2 darba ēnošanas mobilitātes Turcijā

3 strukturētas apmācības Lielbritānijā

2 mācību mobilitātes Spānijā

2 strukturētas apmācības Spānijā