A+
a-

Izglītojamo pašpārvalde


IP Rīkoja tematiskt nedēlu tehnikumā!

Pagājušajā nedēļā, izglītojamo pašpārvalde, tehnikumā rīkoja tematisko nedēļu, kur katrai dienai bija savs temats, kas radīja īpašu noskaņu un aizraujošu gaisotni audzēkņiem.

3.aprīļa tēma bija "Profesijas". Par labāko tika atzīta tehnikuma audzēkne Ariana no KR21-1/2 grupas, kura iepazīstināja ar Sētnieka profesiju.

4. aprīlis bija veltīts 80. gadiem, kas radīja jauniešiem lielisku iespēju atgriezties laikā un piedzīvot 80. gadu kultūras fenomenus. Labākais 80to gadu ietērps - Karīnai no KR21-1/2 grupas

5. aprīlis aizritēja pa Zolīdo! Stils bieži saistīts ar eleganci, rafinētību un profesionalitāti. Vai tā ir melni-baltā ballīte vai biznesa tikšanās, atbilstoša tērpa izvēle var ievērojami ietekmēt to, kā cilvēki uztver viens otru. Kā labāko 5. aprīļa Solīds/Zolīds tēmā tika atzīts Kristaps no grupas E22-1/2

Nedēļas ceturtās dienas temats bija "Uz skolu ar visu izņemot mugursomu". Šeit gan iztēles jauniešiem netrūka, diena bija īpaši aizraujoša, jo tas bija kaut kas jauns un netradicionāls - uzvarētājs bija no grupas KR21-1/2, kur uz tehnikumu ieradās ar veikala iepirkumu ratiņiem!

Šāda veida tematiskās nedēļas ne tikai sniedz jauniešiem jaunu pieredzi un iespēju izpausties, bet arī attīsta viņu iztēli un radošumu, tāpēc tehnikums, sadarbībā ar izglītojamo pašpārvaldi plāno turpināt tematisko nedēļu aktivitāti arī nākotnē.


Tematiskā nedēļa tehnikumā

Visi audzēkņi un darbinieki ir aicināti uz "Tematisko nedēļu" tehnikumā.

Pirmdiena - 3. aprīlis - Saģērbies kā savā sapņu profesijā

Otrdiena - 4. aprīlis - Iekāp atpakaļ pagātnē "80'tie"

Trešdiena - 5. aprīlis - Fensī/ Šmensī Zolīdā

Cetrutdien - 6. aprīlis - "Uz skolu ar visu izņemot skolas somu".

Tematiskās nedēļas organizatori un idejas autori ir RTRIT Izglītojamo pašpārvalde!


Jauna pašpārvaldes vadība

Jaunajam mācību gadam iesākoties, aktīvi sāk darboties arī izglītojamo pašpārvaldes kolektīvs.

Šī gada sākumā ievēlēta arī jauna vadība, kura ar degsmi pildīs savus pienākumus un pilnveidos skolas ikdienu.

No kreisās puses: Pašpārvaldes vicaprezidente - Darja Golubeva, Pašpārvaldes prezidente - Kitija Meldere, Galvenā grāmatvede - Annija Sāra Maļinovska


Ziemassvētku noskaņas arī Izglītojamo pašpārvaldes kolektīvā!


RTRIT Izglītojamo Pašpārvalde

Mēs esam Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Izglītojamo pašpārvalde jeb IP. Mūsu kolektīvs sastāv no 24 aktīviem un radošiem jauniešiem, no dažādiem kursiem - sākot ar pavāriem, beidzot ar tūrisma speciālistiem. RTRIT IP pamatmērķis un misija ir, lai katrs students tiktu sadzirdēts un lai viņa intereses tiek pārstāvētas gan iekšpus skolas, gan ārpus skolas.

IP ikdienas darbs saistās ar izglītības procesu, kultūras pasākumu veidošanu skolēniem un skolotājiem un skolas viesiem., sporta aktivitātēm, sociālo labklājību, kā arī,vēl daudz kas cits, kas tiešā vai netiešā veidā saistās ar skolēna ikdienas dzīvi RTRIT.

Katru nedēļu notiek IP sapucle, kuras laikā tiek pārunātas  aktuālas problēmas, tiek plānoti pasākumi, kā arī notiek informācijas apmaiņa starp skolas administrāciju un IP.

Kādēļ ir vērts pieveinoties skolēnu pašpārvaldei?

  • Tu iegūsi jaunus draugus
  • Tu uzlabosi savas komunikācijas prasmes
  • Tu apgūsi un stiprināsi savs saktuves runas iemaņas
  • Tu apgūsi un iemācīsies pasākumu organizēšanas prasmes un iemaņas
  • Kā arī daudz citu vērtigu iemaņu

Mūsu e-pasts: ip.rtrit@gmail.com
Esam Instagram - @rtrit_ip
Tāpat aī Facebook - @rtritSP

Nāc bariņā!

RTRIT Izglītojamo Pašpārvaldes prezentācija

RTRIT_IP_prezentācija.pdf