A+
a-

Pavārs ar specializāciju Restorāna pavārs 1.5 vai 2 g. (Rīga)

Pavārs ar specializāciju Restorāna pavārs 1.5 vai 2 g. (Rīga)

 

Iegūstāmā kvalifikācija Pavārs ar specializāciju Restorāna pavārs
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 1,5 vai 2 gadi, pēc 12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

Tu apgūsi:

 • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatpricipi
 • Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā
 • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi
 • Ražošanas darba organizācija (1., 2. līmenis)
 • Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide
 • Profesionālā saziņa svešvalodās
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija (1., 2. līmenis)
 • Ēdienkartes izveide
 • Viesu apkalpošanas nodrošināšana
 • Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve
 • Banketu apkalpošanas nodrošināšana

Programmas apraksts un darba iespējas

Pavāra kvalifikācijas prestižs tiek paaugstināts un turpmāk pavāra izglītība tiek pielīdzināta 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim un Amatu zeļļa līmenim. Apgūstot pavāra profesiju vienlaikus tiek iegūta ar vidējā izglītība.

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs savas profesionālās kompetences ietvaros plāno un organizē darbu virtuvē, pārzin izejvielu kvalitāti, nodrošina to uzglabāšanu un veic to racionālu izmantošanu atbilstīgi uzņēmuma ēdienkartes sortimentam, pielietojot dažādus ēdienu gatavošanas tehnoloģiskos paņēmienus, pārzina un veido tehnoloģisko dokumentāciju, prasmīgi to pielieto ikdienas darbā nodrošinot galaprodukta nekaitīgumu, pieņem viesu pasūtījumus, organizē galdu klāšanu un koordinē pasūtījumu izpildi.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "MM Catering", SIA “Parkavilla”, SIA "VaV", SIA"Ferma Restorans",SIA" LETS ENJOY", PII "Pienenīte", SIA"Later LTD", SIA" Roana", SIA Eiropica, Sia "Arlat Grupa", AS "Lido", SIA"DJ Holding", AS "Lido", SIA"Later LTD", SIA"Cantus", SIA “Parkavilla”, SIA"Audēju steiki", SIA "Fabrikas restorāns", SIA" J22", SIA "KA Foodservice", SIA "L7 sushi", SIA "ItalAmo", SIA "SL Kitchen", SIA “Wisher Enterprise LV”, SIA “Parkavilla”, SIA"OO FOOD", SIA "Cakes and Bakes Latvia", SIA “Pētertornis”, SIA"OO FOOD"SIA "RARERA", SIA "Āzijas virtuve", SIA"Baltic Pub", SIA Restorāns OZO, OZO Colf Club, SIA Ezītis miglā u.c.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv