A+
a-

NordPlus Junior projekts “Creating A Successful Future” Nr. NPJR-2019/10282

2019./2020 mācību gadā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums piedalās Klaipēdas tūrisma skolas koordinētajā NordPlus projektā “Creating A Successful Future” Nr. NPJR-2019/10282

Projekta mērķis ir abu skolu audzēkņu un skolotāju sadarbība un pieredzes apmaiņa par kvalitātes nodrošināšanu, mācību metodēm, praktisko apmācību un praksi uzņēmumus. Dalība projektā uzlabos studentu sociālās un profesionālās prasmes, kā arī vairos viņu izpratni par darba tirgus daudzveidību un iespējām, tādējādi veicinot viņu karjeras iespējas nākotnē.

Gada laikā tiks īstenoti divi mācību pasākumi - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā uzņemot Klaipēdas Tūrisma skolas audzēkņus un skolotājus, un, mūsu audzēkņiem un skolotājiem dodoties pieredzes apmaiņā uz Klaipēdas skolu.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.nordplusonline.org/Projects2/Project-database


NORD PLUS projekta ietvaros pie mums viesojās Klaipēdas Tūrisma skolas audzēkņi un pedagogi

NordPlus Junior projekta “Creating A Successful Future” Nr. NPJR-2019/10282  ietvaros VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" viesojās Klaipēdas Tūrisma skolas jaunieši un pedagogi. Mūsu tehnikuma jaunieši un Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieki iepazīstina ciemiņus ar Rīgu, mūsu tehnikumu un kopīgi radoši strādāja skolas darbnīcās.

Bija gan cepumu cepšana, gan desertu gatavošana, gan arī ķīmijas meistarklase. Jaunieši kopā pavadīja laiku sarunās, spēlēs un jautrībā. Šodien atvadījāmies no draugiem, lai tiktos pavisam drīz Klaipēdā no 14. – 18.oktobrim.