A+
a-

"Profesionālo prasmju veidošana" Nr. 2018-1-LV01-KA116-046827

Mobilitātes projekts profesionālās izglītības sektorā  “Profesionālo prasmju veidošana”  Nr. 2018-1-LV01-KA116-046827

Projekta īstenošanas laiks – 01.09.2018. – 31.08.2019.

Ilgums  - 12 mēneši

Projekta partneri – 29 izglītības iestādes no dažādām Eiropas valstīm un Turcijas

Kopā 104 mobilitātes:

92 audzēkņu mobilitātes 2 nedēļu līdz 5 mēnešu garumā;

12 profesionāļu – pedagogu un darbinieku mobilitātes gan profesionālā pilnveide mācoties, gan vadot meistarklases un nodarbības ārvalstu skolās.

Projekts "Profesionālo prasmju veidošana" ir otrais Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (RTRIT) pieteiktais projekts ar Erasmus+ VET mobilitātes hartu.

Projektā uzsvars tiks likts uz profesiju  dažādību, atšķirīgajiem prasmju līmeņiem pirmajā līdz 4.kursā, to pilnveidošanu atbilstošās mobilitātēs, kā arī vērtēšanu pēc ECVET un mācību rezultātu atzīšanu RTRIT.

Projektā plānots īstenot mobilitātes, kurām ir ievērojama loma RTRIT starptautiskās attīstības kontekstā, kas aprakstīts RTRIT Internacionalizācijas stratēģijā 2016.-2020.gadam.

Erasmus+ PRO mobilitātes 3. un 4. kursu audzēkņiem attiecīgi mācību un kvalifikācijas prakses programmas apgūšanai. CHASE organizācijā skolas ir savstarpēji vienojušās par izglītojamo apmaiņu projektos, īstenojamās mobilitātes programmas kvalitātes prasībām un ir izstrādāta prakšu vērtēšana ēdināšanas un viesmīlības praksēm, kas ir pilnībā integrējama izglītības sistēmās, kas darbojas ar ECVET. Šī projekta ietvaros īstenotās mobilitātes tiks vērtētas pēc jaunizstrādātās sistēmas.

Mobilitātes 3-5 nedēļu garumā mācību un prakses programmas īstenošanai dažādās specialitātēs, programmās un uzņemošajās skolās. Mobilitātes Dānijā tiek īstenotas, kā moduļa programmas apgūšana. Mācību sasniegumi tiek vērtēti pēc ECVET un dalībnieku apgūtās prasmes tiek atzītas RTRIT. Šajā projektā plānotās 4 nedēļu mobilitātes Kauņas skolā un 3 nedēļu mobilitātes Tartu VEC īstenot kā moduļus un pielietot ECVET vērtēšanas principus.

2 nedēļu ilgas mobilitātes izglītojamajiem, kuri saskarās ar mācīšanās grūtībām, zaudē mācību motivāciju vai ir uz sliekšņa, lai tiktu izslēgti no mācību procesa vai brīvprātīgi to pamestu. Šīs mobilitātes tiek izstrādātas kopīgi ar Kauņas un Tartu skolām, un ir vērstas uz personības nostiprināšanu, sociālo un komunikācijas prasmju attīstību un mācību motivācijas paaugstināšanu. Šīm mobilitātēm ir paredzētas nepieciešamās pavadošās personas, kas gan praktiski, gan morāli atbalsta izglītojamos. Izvērtējot iepriekšējā projekta pieredzi, šīs grupas tiek veidotas mazākas.

Pedagogu un darbinieku mobilitātes, vērtas uz a) profesionālo prasmju pilnveidi un to pielietošanu skolā pēc mobilitātes, b) savu prasmju demonstrēšanu un dalīšanos pieredzē, ceļot RTRIT prestižu starptautiskā mēroga

Lai atsāktu politiskās situācijas apsvērumu dēļ neaktīvo sadarbību izejošajās ilgtermiņa mobilitātēs ar Turcijas skolu, tiks īstenota jaunā aktivitāte un mobilitāšu organizēšanā iesaistītais darbinieks dosies mobilitātes sagatavošanas vizītē.

Kopējais izglītojamo skaits šajā projektā ir plānots saskaņā ar mobilitātes hartā paredzēto, tas sastāda ~5% no kopējā izglītojamo skaita. Dalībnieku iesaiste ir plānota attiecīgi izglītojamo skaitam konkrētajās nodaļās - 37 ēdināšanas pakalpojumu specialitātēs, 20 viesmīlības, 17 modes, stila un skaistumkopšanas, 14 tūrisma un komercdarbības, 5 pārtikas ražošanas un 4 interjera dizaina un apdares darbu jomās. Mobilitātes ilgums un laiks ir izvēlēts atbilstoši izglītojamā mācību gadam, mācību programmai, un tiek saskaņots ar mācību procesa grafiku RTRIT, gan arī ņemot vērā uzņemošās puses iespējas organizēt augstas kvalitātes mācību un prakses norisi.

  Projekta partneri

  1. Provinciaal Instituut PIVA (Belgium), PIVA ir Beļģijas provinces Antverpenes profesionālās izglītības iestāde, kurā tiek gatavoti speciālisti viesmīlības, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas ražošanas sektoram.  Skolai ir 4 nodaļas: Viesnīcu pakalpojumu nodaļa; Maizes cepšanas un konditorejas nodaļa; Gaļas pārstrādes nodaļa; Tūrisma.
  2. Berufsschule für das Hotel-, Gaststätten- und Braugewerbe (Germany), Profesionālās izglītības iestāde Städtische Berufsschule für das Hotel-Gaststätten und Braugewerbe dibināta 1998.gadā, un tā atrodas Minhenē, Vācijā.  Städtische Berufsschule für das Hotel-Gaststätten und Braugewerbe ir lielākā šāda veida izglītības iestāde Vācijā. Izglītība tiek īstenota duālās izglītības programmās ēdināšanas pakalpojumu, viesmīlības viesnīcu menedžmenta un alus darīšanas jomās.
  3. Ninukot ltd, Nevalstiskā organizācija Ninukot ir dibināta 1996. gadā ar mērķi piedāvāt jauniešiem iespēju iepazīt Islandi caur darba pasauli. Fokuss ir vērsts uz kultūru daudzveidības izpratni. Ninukot ir ļoti laba sadarbība ar nozaru uzņēmumiem un darba devēju asociācijām, kā arī ar profesionālās izglītības iestādēm Islandē.
  4. Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Luigi Carnacina" (Italy), PSAR "Luigi Carnacina" ir Itālijas valsts profesionālās izglītības iestāde, dibināta 1973.gadā. Skola īsteno 5-gadu izglītības programmas Vīna un pārtikas ražošanā, Bāra un restorāna pakalpojumos un Tūrisma jomā. Carnacina ir ieguvusi Veneto reģiona augstākās izglītības akreditāciju un UNI EN ISO 9001: 2008 sertifikātu.
  5. Lillehammer videregående skole (Norway), profesionālās izglītības iestāde LVS atrodas Lillehammerē, Norvēģijā.  Skolā tiek īstenotas vispārējās un profesionālās izglītības programmas. Skolā tiek īstenotas 7 profesionālās izglītības programmas restorānu servisa un pārtikas ražošanas jomās: Pavārmāksla un pārtikas ražošana; Veselības aprūpe, bērnu aprūpe un attīstība; Apkalpošana un komunikācija; Elektrība un elektronika; Dizains, māksla, rokdarbi; Būvniecība; Tehniskā un rūpnieciskā ražošana.
  6. Ester Mosessons gymnasium (Sweden), Ester Mosessons ģimnāzija dibināta 1928. gadā, kā mājsaimnieču sagatavošanas izglītības iestāde. Savu mūsdienu veidolu skola ir ieguvusi 1991.gadā. No senatnes līdz pat mūsdienām izglītības iestāde ir saglabājusi un attīstījusi darbības moto - ekselenci kulinārijas jomā.
  7. City College Plymouth (United Kingdom), City College Plymouth (CCP) (ir dibināta 1889. gadā kā zinātnes, mākslas un tehniskā koledža par godu karalienes Viktorijas zelta jubilejai. Skolā apgūst dažādas profesijas uzņēmējdarbības, inženierzinātnes, skaistumkopšanas, veselības un bērnu aprūpes, viesmīlības, mediju, tūrisma un citās jomās.
  8. Perho Liiketalousopisto Oy (Finland), Perho Tūrisma, kulinārijas un biznesa koledža piedāvā izglītības un duālās izglītības programmas 180 studiju punktu apmērā tūrisma, ēdināšanas, viesmīlības un uzņēmējdarbības jomās. Skola ir viena no pirmajām Somijā, kas aktīvi uzsāka starptautisko sadarbību jau 1995.gadā un joprojām aktīvi strādā ar Eiropas projektiem.
  9. LYCÉE D'HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE SAINT QUENTIN EN YVELINES (France), Francijas profesionālā izglītības iestāde Lycee d’Hotellerie et de St.Quentin en Yvelines atrodas netālu no Versaļas un Parīzes Tāpat kā RTRIT, šī izglītības iestāde ir nevalstisko organizāciju AEHT un C.H.A.S.E. locekle. Skola piedāvā apgūt sekojošas specialitātes: ēdināšanas serviss; tūrisma un viesnīcu menedžments.
  10. VIK Vendéglátó,Turisztikai, Szépészeti és Üzleti Baptista Középiskola (Hungary), Skola īsteno vidējās profesionālās izglītības programmas, kā arī profesionālās izglītības programmas vidusskolas absolventiem. Skolas galvenais profesionālās darbības virziens ir ēdināšanas pakalpojumi. Mācību procesā tiek apvienotas teorijas mācības, praktiskās mācības un mācību prakse.
  11. Formacion FU SL (Spain), Skolas darbības pamatvirzieni ir valodas - īpaši spāņu valoda tūrismam un biznesam,  tālākizglītība tūrisma, ēdināšanas un viesmīlības jomās, un starptautisko mobilitāšu organizēšana un īstenošana, kā arī digitālāis mārketings.  FU International Academy Tenerife  ir ieguvusi Cervantes Institūta atzinumu un ISA kvalitātes sertifikātu ISO 9001:2000.
  12. SOUTH WEST COLLEGE (United Kingdom), viena no lielākajām profesionālās izglītības koledžām Apvienotajā Karalistē. Koledžā var apgūt gan tehniskos, gan humanitāros mācību virzienus, kas sevī iekļauj arī tālākās un augstākās izglītības kursus tādus kā (viesmīlība, apkalpošana, bizness un industrijai nepieciešamie mācību kursi).
  13. Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam (Netherlands), izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās izglītības programmas tūrisma, viesmīlības, lidmašīnu apkalpes sfērās. 2015.gadā izglītības iestāde pievienojās starptautiskajai nevalstiskajai organizācijai CHASE savstarpējai izglītojamo apmaiņai tūrisma un viesmīlības jomās.
  14. Helsingin kaupunki (Finland), Helsinku profesionālās izglītības koledža ir lielākā profesionālās izglītības iestāde Somijā. Skolas darbības pamatvirziens un lielākā nodaļa ir ēdināšanas pakalpojumi, kur mācās topošie pavāri un viesmīļi. Tūrisma izglītību skola ieviesa 3 līmeņos.
  15. LIGHT ON THE PATH LTD (United Kingdom), organizācija, kas darbojas profesionālās izglītības jomā un strādā ar Mūžizglītības projektiem kopš 2009. gada. Organizācijas komandu veido profesionāļi ar vairāk kā 50 gadu pieredzi projektu vadībā.
  16. Zealand Business College (Denmark), mūsdienīga izglītības iestāde ar modernu materiāli tehnisko bāzi, kas nodrošina izglītības un apmācības līmeņa atbilstību darba tirgus prasībām. Izglītības programmās apgūstamās profesijas: rūpnieciskā lopu kaušana, gaļas pusfabrikātu gatavošanas speciālists, desu izstrādājumu gatavošanas speciālists, pavārs, viesmīlis, maiznieks, konditors, uztura speciālists, apsargs.
  17. LEPRP Jeanne Antide (France), gatavo speciālistus, kuri nākotnē strādās bērnu aprūpē un sabiedriskajā ēdināšanā, kā arī pārtikas ražošana.
  18. IES TIRANT LO BLANC (Spain), estāde, kas īsteno valsts atzītas obligātās vidējās izglītības programmas. Savā reģionā tā ir lielākā izglītības iestāde. Izglītība tiek nodrošināta tādās sfērās kā komerczinības, uzņēmējdarbība, administrācija, IT un komunikācijas, finanses un tūrisms. IES Tirant lo Blanc RTRIT projektā tiek iesaistīta kā jauns partneris.
  19. TECHNIKI SXOLI PARALIMNIOU (Cyprus), skola ir dibināta 1984. gādā un sākotnēji uzsāka darbību ar 60 studentiem “Viesnīcu un viesmīlības” nodaļā. Laika gaitā attīstoties tūrisma industrijai Kiprā, cēlās arī nepieciešamība pēc konkrētās jomas speciālistiem – attiecīgi auga arī skola.
  20. TARTU VOCATIONAL TRAINING CENTRE (Estonia), arbojas 10 gadus un ar savu darbību ir pierādījis savu nozīmīgo lomu Igaunijas profesionālās izglītības sistēmā un ir lielākā profesionālās izglītības iestāde Igaunijā.
  21. Kauno maisto pramones ir prekybos mokymo centras (Lithuania), Kauņas pārtikas industrijas profesionālās izglītības centrs  ir dibināts 2011.gada jūlijā. Mācību centā tiek apmācīti topošie pārtikas nozares darbinieki, pavāri, konditori, viesnīcu darbinieki, pārdošanas darbinieki, sekretāres. Mācību centrā tiek īstenota arī pieaugušo tālākizglītība.
  22. CFA Maison Familiale de Vendée, Antenne des métiers de l'alimentation et de la restauration (France), pecializējas restorānu un pārtikas tirdzniecības nozarēs. Audzēkņu skaits CFA ir ~ 600 vecumā no 15 līdz 26 gadiem (80% zēnu un 20% meiteņu). CFA var apgūt profesijas maizes cepšanas, konditorejas , šokolādes ražošanas, restorānu (pavāru un viesmīļu), viesnīcu  jomās.
  23. Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como (Italy), Komo reģiona (pašvaldības) profesionālās izglītības iestāde, kas nodrošina vidējo profesionālo izglītību restorānu biznesa un skaistumkopšanas (tai skaitā frizieru darbības) jomās. RTRIT ir izveidojusies sadarbība ar Komo skolu kopš 2013.gada, kad Komo skola apmeklēja RTRIT. Līdzšinējā sadarbība ir bijusi abpusēja gan pedagogu, gan izglītojamo apmaiņā pārsvarā ēdināšanas pakalpojumu sfērā.
  24. Visja strokovna sola za gostinstvo in turizem Maribor (Slovenia), kola ir attīstījusi piedāvāto izglītību tūrisma un SPA jomās. Skolai ir laba sadarbība ar darba devējiem un tā ir viena no pirmajām skolām, kas ieviesa B2B centru, kas veicina saikni starp izglītības un darba vidi.
  25. Vilnius tourism and commerce school (Lithuania), Skolai ir 3 nodaļas: biznesa un komercdarbības, viesnīcu un restorānu, kā arī vispārējās izglītības. Skola ir starptautiskās organizācijas AEHT locekle, kā arī Lietuvas inovatīvas PI iestādēm, Viļņas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs.
  26. Alytaus profesinio rengimo centras (Lithuania), valsts izglītības iestāde un ir lielākā profesionālās izglītības skola Dienvid Lietuvas reģionā.  Skola nodrošina sākotnējo profesionālo izglītību, Pamata un vidējo izglītību, neformālo izglītību un autoskolu. Izglītība tiek organizēta vairākās nodaļās:industrija un tirdzniecība; būvniecība; uzņēmējdarbība; pakalpojumi.
  27. Newservice societa coperativa sociale (Italy), bezpeļņas organizācija, kas sniedz profesionālo izglītību un apmācības, lai integrētu Eiropas darbaspēku un jaunos darbiniekus darba tirgū, kā arī vada topošo darbinieku apmācību, pārkvalifikāciju un sagatavošanu darba tirgum.
  28. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA (Italy), dibināta 2007. gadā ar mērķi paaugstināt reģionālo profesionālo apmācību. For.Ma koordinē divus sabiedriskus profesionālās izglītības centrus Mantovā un Kastiljone delle Stivjēre, kurš darbojas jau kopš 1975. gada.
  29. SULEYMANPASA MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI (Turkey), ir vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās izglītības programmu apgūšanu četru gadu laikā. Skolai ir pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu nodaļa un viesu izmitināšanas un tūrisma pakalpojumu nodaļa.