A+
a-

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists 4 g. (Rīga)

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists 4 g. (Rīga)

Iegūstāmā kvalifikācija Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
Profesionālās izglītības programmas Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

Tu apgūsi:

  • Stilistisko risinājumu izstrāde un vizualizācija,
  • Vizuālā tēla pilnveide un garderobes veidošana,
  • Šūto izstrādājumu konstruēšana un modelēšana,
  • Piegriešana,
  • Šūto izstrādājumu izgatavošana ar laikošanu,
  • Vīļu un mezglu šūšanas prakse.

Programmas apraksts un darba iespējas

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists ir radošs kvalificēts speciālists, kurš sadarbībā ar klientiem izvēlas tērpu modeļus, zīmē to skices, konstruē, modelē, piegriež un izgatavo dazāda stila tērpus, komplektē garderobi un veido personas individuālo imidžu, patstāvīgi plāno un organizē savu darbu, kā arī vada zemāka profesionālā kvalifikācijas līmeņa darbinieku darbu vai arī veic individuālo uzņēmējdarbību.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos (valsts vai privātajā sektorā), darboties kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants; turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA ‘’Chiffon’’; SIA ‘’Embo grupa’’; SIA "EH Design"; SIA "FLASH”; SIA"MOSHMOSH; SIA "Hypnosis Fashion;

 

 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv