A+
a-

GastroWaste Nr. 2022-1-PL01-KA210-VET-000083309

Projekta "GastroWaste" galvenais mērķis ir rast praktiskus risinājumus gastronomijā, atkritumu tālākai izmantošanai.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, projektā ir paredzēts:

- iegūt zināšanas un veidot mācību materiālus, kas saistīti ar gatavošanas procesā radušos atkritumu izmantošanu

- iepazīties ar noteikumiem un esošiem un risinājumiem gastronomijas atkritumu nodošanā vai realizācijā

- dalīties līdzšinējā pieredzē atkritumu tālākās izmantošanas jomā

Projekta ietvaros plānoti šādi rezultāti:

- pētījums ēdināšanas nozarē par gastronomijā radīto atkritumu apsaimniekošanu

- izmēģinājuma mācību programmas par ēdienu gatavošanas procesā radušos atkritumu tālāko izmantošanu

- rokasgrāmata, kurā iekļauti mācību materiāli un ieteikumi, kā samazināt atkritumu daudzumu gastronomijā

Projekta nosaukums: GastroWaste

Projekta numurs: 2022-1-PL01-KA210-VET-000083309

Projekta koordinators: Complex of General and Vocational Schools in Mońki (ZSOiZ in Mońki) Polija

Projekta partneri: Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Latvija un EUROPEAN EDUCATION PROJECTS SL (Educa), Valencija, Spānija

Projekta īstenošanas laiks: 01/12/2022 - 30/11/2024


Otrā starptautiskā projekta sanāksme

18. maijā notika projekta GastroWaste starptautiskā sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, EUROPEAN EDUCATION PROJECTS Spānijā un Complex of General and Vocational Schools in Mońki Polijā.

Sanāksmē tika apspriests projektā veiktais pētījums par ēdināšanas nozares praksi attiecībā uz gastronomijas atkritumu pārvaldību. Pētījums tika apkopots ziņojuma formā un analizēts.

Dalībnieki izstrādāja provizorisko mācību programmu nākamā mācību gada aktivitātei, kas notiks Valensijā, Spānijā. Šajā programmu mācību aktivitātē tiks iekļauta apmācība par ilgtspējīgu gastronomiju.

Sanāksmes laikā tehnikuma viesiem bija iespēja iepazīties ar ēdināšanas nozares mācību programmām un praktisko mācību darbnīcām. Viesi arī apmeklēja virtuālo realitātes telpu, kurā varēja iepazīties ar tehnisko aprīkojumu un mācību iespējām. Šī virtuālā realitātes telpa tika izveidota ar Erasmus+ projekta "MOTIV-e" Nr. 2020-1-PL01-KA202-082180 atbalstu.

GastroWaste projekts ir maza mēroga partnerības projekts, kura galvenais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu praksi pārtikas nozarē.


Pirmā projekta tikšanās aizvadīta veiksmīgi

Pagājušajā nedēļā, veiksmīgi tika uzsākta pirmā Erasmus+ projekta GastroWaste Nr. 2022-1-PL01-KA210-VET-000083309 sanāksme, partnerorganizācijā ZSOiZ in Mońki, Polijā, kurā piedalījas RTRIT Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne. Projekta sanāksmes laikā iesaistītie partneri vienojās par projekta īstenošanu, uzraudzību, administrēšanu un atskaitēm, kā arī izstrādāja pētījuma veikšanas plānu.