A+
a-

CULINARY CARAVAN 2016-1-FI01-KA202-022755

Culinary Caravan on the Move

“Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Culinary Caravan on the Move” ietvaros no 12. līdz 18. decembrim organizē projekta trešo darbnīcu Rīgā. Pirmais “POP-UP” restorāns tika atvērts 2016. gada decembrī Somijā, Helsinkos, otrais – 2017. gada maijā Spānijā, Barselonā, trešais – pie mums, šī gada decembrī un pēdējais projekta restorāns tiks atvērts 2018. gada maijā – Itālijā, Bardolino. Projekta partneri ir “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Jēkabpils Agrobiznesa koledža un SIA “Golfa kluba restorāns”, Latvija; Helmi Biznesa un Tūrisma koledža Helsinki, Somija; Merkūrijas Biznesa koledža Merkūrija, Somija; Perho Kulinārijas, tūrisma un biznesa koledža Somija; CETT Tūrisma, Viesmīlības un ēdināšanas skola Barselona, Spānija; IPSAR Profesionālais viesnīcu pakalpojumu un ēdināšanas institūts Bardolino, Itālija; IIS "Edmondo De Amicis" Augstākās izglītības institūts Rovigo, Itālija; Badalones koledža, Badalone, Spānija
Projekta partneri ir profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno izglītības programmas uzņēmējdarbībā, ēdināšanas un viesmīlības jomās un nozares uzņēmumi.
Projekta ideja ir veidot starptautisku e-apmācības uzņēmējdarbības platformu ar “POP-UP” restorānu moduli kopā sadarbojoties profesionālās izglītības iestādēm no Latvijas, Somijas, Itālijas un Spānijas.
Jauniešu uzdevums ir katrā no dalībvalstīm radīt “POP-UP” restorānu, kas reāli darbojas divas dienas. Tas ir lielisks mācīšanās veids caur praktisko pieredzi – no biznesa idejas līdz tās īstenošanai un darbības rezultātu analīzei. Skolotāji prot nedaudz atkāpties, lai jaunieši paši varētu saskatīt, saprast un izdarīt.
Kā atzīst paši jaunieši, darbošanās projektos ir lieliska pieredze, kas palīdz apgūt prasmes, kas noderēs viņu turpmākajā darba dzīvē. Visiem dalībniekiem tā ir izpratne par darbu starptautiskā komandā – cik svarīgi, lai katrs komandas biedrs saprastu savu lomu un atbildību. Ideju ģenerēšana, laika un resursu plānošana, prezentācijas prasmes, māka radīto produktu pozicionēt – tās ir dzīves prasmes, kas noder arī tad, ja neesi uzņēmējs.
Kā apliecinājumu apgūtajām prasmēm, izglītojamie par dalību šajā projektā katrs saņems 15 ECVET kredītpunktus (Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītībai un apmācībai).