A+
a-

“NĀKOTNES IZGLĪTĪBAS METODES MŪSDIENĪGĀ MĀCĪBU VIDĒ” Nr.2020-1-LV01-KA101-077378

Mobilitātes projekts skolu sektorā "Nākotnes izglītības metodes mūsdienīgā mācību vidē” Nr. 2020-1-LV01-KA101-077378

Projekta "Nākotnes izglītības metodes mūsdienīgā mācību vidē" mērķis ir veicināt mūsdienīgas profesionālās izglītības prestižu, kuras daļa ir vispārējā vidējā izglītība, īstenot izglītības pieejas modernizāciju, izmantojot mūsdienīgus mācību resursus radot uz 21. gadsimta kompetencēm balstītu izglītības ieguvi un vidi.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tā dalībnieki mobilitātēs apgūs IKT - jaunās tehnoloģijas un digitālās kompetences, inovatīvas mācību programmas un izglītības metodes, apmācību kursu izstrādi, metodes un rīkus darbam pret priekšlaicīgu mācību pamešanu, kā arī uzlabos savas svešvalodu zināšanas.

Projektā vispārējās izglītības pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem tiek plānotas:

§ 3 darba vērošanas mobilitātes

§ 10 profesionālās pilnveides kursi un mācības

Projekta sākums ir 2020.gada 1. septembris un ilgums 12 mēneši.

Projektā ir iesaistīti 4 uzņemošie partneri no Spānijas, Lielbritānijas, Beļģijas un Nīderlandes.


Zirmunai VET Erasmus+ Virtual training

Zirmunai VET Erasmus+ Virtual training ietvaros 27 un 29.aprīlī lietuviešu pedagogu grupai tika piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodas vēsturi un pamatus, kā arī galvenos Latvijas kultūras un vēstures faktus, izmantojot MS Teams tiešsaistes nodarbības, MOODLE platformu (e.rtrit.lv) un spēļošanas (gamification) elementus. Pedagogi iepazinās ar latviešu valodas vēsturi, salīdzinājumu ar lietuviešu valodu, kā arī apguva galvenās frāzes latviešu valodā, iepazinās ar vēstures un kultūras faktiem, meklējot kopīgo un atšķirīgo latviešu un lietuviešu kultūrās, iesaistījās diskusijās. Tika izmantota prezentācijas metode, demonstrēti video, Kahoot online testa metode, MOODLE platformas piedāvātās iespējas - tiešsaistes krustvārdu mīklas risināšana, spēle "Miljonārs", padlet.com virtuālās sienas iespējas, veidojot mājasdarbu - lietuviešu ABC ar galvenajiem kultūras, vēstures un nacionālajiem faktiem un simboliem. Nodarbības tika veidotas, sadarbojoties diviem pedagogiem, līdz ar to arī mums tā bija interesanta pieredze nodarbību plānošanā un tehniskajā nodrošinājumā.