A+
a-

Izglītojamiem


Interešu izglītības pulciņu nodarbību laiki

Kolektīvs 

Vadītājs 

Nodarbību laiki un vieta 

Tautas deju kolektīvs LAILE 

Sarmīte Kadiķe 

Pirmdienās un trešdienās no plkst.17:00 aktu zālē Nīcgales ielā 26 

Jauktais vokālais ansamblis RONDO 

Sarmīte Ančāne - Vilciņa 

Pirmdienās un ceturtdienās no plkst.16:00 aktu zālē A.Deglava ielā 41a 

Jauktais koris PUSTONIS 

Inese Grīnberga 

Elizabete Porgante 

 

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.16:00 aktu zālē Nīcgales ielā 26 

Teātra studija ETĪDE 

Zane Vaļicka - Pētersone 

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18:00 aktu zālē Nīcgales ielā 26 

DEFILĒ 

 

Elīna Ungailo - Siliņa 

Pirmdienās no plkst. 15:30 aktu zālē Nīcgales ielā 26  

Otrdienās no plkst. 15:30 trenažieru zālē Nīcgales ielā 26 

Vokāli instrumentālais ansamblis  

Juris Veremejs 

Pirmdienās un trešdienās no plkst.18:00 V905.kab. Nīcgales ielā 26