A+
a-

Izglītojamiem

Ārpusstundu pasākumu plāni 2020./2021. mācību gadam

Pasākumu plāns 2020.g SEPTEMBRIM

2020. gada SEPTEBRIM


Interešu izglītības pulciņu nodarbību laiki

Iepazīstieties ar pulciņu nodarbību laikiem, norises vietām un pasniedzējiem.