A+
a-

e-MOTIVE 2017-1-PL01-KA202-038850

Šajā un nākamajā mācību gadā (2017./2018.; 2018./2019. m.g.) mūsu skola ir iesaistījusies Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā e-MOTIVE. Projekta ideja ir sniegt atbalstu profesionālās izglītības skolotājiem elektronisko mācību materiālu izstrādē. Šo divu mācību gadu laikā tiks veikts pētījums par profesionālās izglītības skolotāju IT zināšanām un vēlmēm saistībā ar IT izmantošanu mācību procesā, kā arī apkopota informācija par izglītojamo prasmēm un vajadzībām. Projekta laikā tiks izstrādāti dažādi elektroniskie mācību materiāli un veiktas skolotāju apmācības.

 

Projekta partneri:

  • Kalnrūpniecības tehnoloģiju institūts KOMAG (Institute of Mininig Technology KOMAG) - projekta koordinatori, Polija;
  • TTS Darba efektivitātes institūts (TTS Work Efficiency Institute), Somija;
  • Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums.

 

Vairāk informācijas: http://www.e-motiveproject.eu/


e-MOTIVE seminārs "Digitāli un atraktīvi mācību materiāli" pulcē vairāk nekā 20 dalībniekus no visas Latvijas

2019. gada 4. martā VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” telpās notika praktiskais seminārs pedagogiem “Digitāli un atraktīvi mācību materiāli”, kas norisinājās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta e-MOTIVE Nr. 2017-1-PL01-KA202-038850 ietvaros.

Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 20 pedagogu no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, ar visdažādākajiem IT lietošanas līmeņiem un priekšzināšanām.

Semināra laikā tika izveidotas 5 darba grupas atbilstoši savām interesēm, kur katrai bija sava darba instrukcija un seminārā ietvaros balstoties uz instrukciju bija jāveic noteikts uzdevums kopā ar savas grupas vadītāju.

Praktiskā semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties un izmēģināt kādu no sekojošām digitālām prasmēm:
- Mācību video veidošana
- Atraktīvi MS Power Point materiāli
- Webināru un sociālo tīklu pielietojums mācību procesā
- Moodle
- 360 Panorāmas bildes

Kā ierasts, pēc pasākuma katra grupa prezentēja savus sasniegtos rezultātus un dalījās viedokļos par instrukciju saprotamību un izpildes grūtībām.

Pēc pasākuma katrs semināra dalībnieks  saņēma apliecību par piedalīšanos un pozitīvas emocijas no komandas darba visas dienas garumā.