PIESAKIES!

Pieteikšanās jaunām Erasmus+ mobilitātēm

Izmanto iespēju veidot savas prasmes  112 dienas pavadot kādā no RTRIT  Erasmus+ galamērķiem!
Tiek izsludināta Tava iespēja veidot savas profesionālās prasmes kādā no RTRIT 2018./2019. mācību gada mobilitātēm, kas tiks organizētas 2.semestrī.
Erasmus+ programmas pamatdarbības (KA 1) profesionālās izglītības sektora projektā Erasmus+ Nr. 2018-1-LV01-KA116-046827 "Profesionālo prasmju veidošana",

PIKC Valsts SIA"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja pieteikt savu dalību  Erasmus+ projekta programmā uz sekojošām valstīm un programmām: 

Itālija, Zviedrija, Norvēģija, Turcija, Slovēnija - Viesmīlības, ēdināšanas, Tūrisma nozares jomas

112 mobilitātes dienas (sākot ar 2019. gada 19.februāri)

Izvirzīt savu kandidatūru dalībai projektā var visi PIKC Valsts SIA"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" izglītojamie, kas atbilst norādītajām specialitātēm vai ir pieredze attiecīgajās jomās.

Pieteikumā obligāti jānorāda, ka vēlaties pieteikt savu kandidatūru dalībai Erasmus + projekta programmā  kurā vēlaties iziet mobilitāti, piemēram, "Erasmus + projekta programma Itālija.

Lai pieteiktos, līdz 2018.gada 20.decembrim sūti:

- CV Europass formātā angļu valodā ŠEIT ,

- CV atbilstoši pievienojot dokumentu tipa foto

- motivācijas vēstuli, angļu valodā, kurā apraksti savu izglītību, iepriekšējo pieredzi un pamato vēlmi doties praksē ārpus Latvijas;

- aizpildītu pieteikuma anketu (meklē šīs lapas apakšā)

uz arturs.homins@rtrit.lv e-pastā norādot, piemēram,"Erasmus + projekta programma Igaunijā- viesmīlības joma", savu , grupu, grupas audzinātāja vārdu un uzvārdu, un telefona numuru.

*Atlases procesā tiks izskatīti tikai pilnībā un atbilstoši norādītajām prasībām aizpildīti pieteikumi.


Prasības kandidātiem:
-Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj brīvi sazināties un sekot līdzi apmācību procesam;
-Sekmīgs vērtējums visos mācību priekšmetos 2017./2018 m.g. kā arī 2018./2019. m.g. 1.semestrī ;
-Mācību kavējumi par 2017./2018. m.g. nepārsniedz 50 neattaisnotas mācību stundas un 2018./2019. m.g. 1.semestrī nepārsniedz 25 neattaisnotas mācību stundas

Izsludināta pieteikšanās Erasmus+ mobilitātēm SKOLOTĀJIEM

Izmanto iespēju un esi pavadošā persona RTRIT izglītojamajiem viņu mobilitātē Kauņā!

Tiek izsludināta iespēja pieteikt savu kandidatūru kā pavadošajai personai 2018./2019. m.g. otrajā semestrī plānotajai mobilitātes jauniešu grupai, kas savas prasmes veidos Kauņā.
Mobilitāte tapusi Erasmus + programmas pamatdarbības (KA 1) profesionālās izglītības sektora projektā Erasmus+ Nr. 2018-1-LV01-KA116-046827 "Profesionālo prasmju veidošana",
PIKC Valsts SIA"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" pedagogiem, tiek piedāvāta iespēja pieteikt savu kandidatūru  Erasmus+ projekta programmā kā pavadošajai personai: 

Lietuva Viesmīlības jomas, laika posmā no 25.02.2019. - 10.03.2019.


Izvirzīt savu kandidatūru dalībai projektā var visi PIKC Valsts SIA"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" pedagogi, kas atbilst norādītajām prasībām.

*Pieteikumā obligāti jānorāda, ka vēlaties pieteikt savu kandidatūru dalībai Erasmus + projekta programmā  kā pavadošā persona.

Lai pieteiktos, līdz 2018.gada 20.decembrim sūti:

- CV Europass formātā angļu valodā ŠEIT , CV atbilstoši pievienojot dokumentu tipa foto

- motivācijas vēstuli, angļu valodā, kurā apraksti savu motivāciju dalībai mobilitātē;

uz arturs.homins@rtrit.lv e-pastā norādot, piemēram,"Erasmus + projekta programma Lietuvā - pavadonis",  vārdu un uzvārdu, un telefona numuru.

*Atlases procesā tiks izskatīti tikai pilnībā un atbilstoši norādītajām prasībām aizpildīti pieteikumi.


Prasības kandidātiem:
-Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj brīvi sazināties un sekot līdzi programmas norises procesam;
- Esi RTRIT  Profesionālo priekšmetu skolotājs/a vai audzinātājs
- Priekšroka tiks dota skolotājiem/ām, kas pasniedz nodarbības sekojošām mācību grupām, VP17 - 3/4 un  VP17-1/2, kuru izglītojamie ir apstiprināti dalībai projektā.

Erasmus+ mobilitāte Dānijā

Izmanto iespēju veidot savas prasmes RTRIT  Erasmus+ mobilitātē Dānijā!
Tiek izsludināta Tava iespēja veidot savas profesionālās prasmes RTRIT 2018./2019. mācību gada mobilitātēm, kas tiks organizētas 2.semestrī.
Erasmus+ programmas pamatdarbības (KA 1) profesionālās izglītības sektora projektā Erasmus+ Nr. 2018-1-LV01-KA116-046827 "Profesionālo prasmju veidošana",

PIKC Valsts SIA"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja pieteikt savu dalību  Erasmus+ projekta programmā uz sekojošām valstīm un programmām: 

Dānija, ZBC college  - Mācību programma konditorijā

Laika posmā no 04.02. - 09.03.2019.

Izvirzīt savu kandidatūru dalībai projektā var visi PIKC Valsts SIA"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" izglītojamie, kas atbilst norādītajām specialitātēm vai ir pieredze attiecīgajās jomās.

Pieteikumā obligāti jānorāda, ka vēlaties pieteikt savu kandidatūru dalībai Erasmus + projekta programmā  kurā vēlaties iziet mobilitāti, piemēram, "Erasmus + projekta programma Dānija.

Lai pieteiktos, līdz 2018.gada 20.decembrim sūti:

- CV Europass formātā angļu valodā ŠEIT ,

- CV atbilstoši pievienojot dokumentu tipa foto

- motivācijas vēstuli, angļu valodā, kurā apraksti savu izglītību, iepriekšējo pieredzi un pamato vēlmi doties praksē ārpus Latvijas;

- aizpildītu pieteikuma anketu (meklē šīs lapas apakšā)

uz arturs.homins@rtrit.lv e-pastā norādot, piemēram,"Erasmus + projekta programma Dānija - konditorija", savu , grupu, grupas audzinātāja vārdu un uzvārdu, un telefona numuru.

*Atlases procesā tiks izskatīti tikai pilnībā un atbilstoši norādītajām prasībām aizpildīti pieteikumi.


Prasības kandidātiem:
-Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj brīvi sazināties un sekot līdzi apmācību procesam;
-Sekmīgs vērtējums visos mācību priekšmetos 2018./2019. m.g. 1.semestrī ;
-Mācību kavējumi par 2018./2019. m.g. 1.semestrī nepārsniedz 25 neattaisnotas mācību stundas


Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.

Prakses pieteikuma veidlapa

Prakses pieteikuma veidlapa.docx