PIESAKIES!

Pieteikšanās jaunām Erasmus+ mobilitātēm

Izmanto iespēju veidot savas prasmes ar ERASMUS+!

Tiek izsludināta Tava iespēja veidot savas profesionālās prasmes kādā no RTRIT 2018/2019. mācību gada pirmajām mobilitātēm, kas tiek organizētas

Erasmus + programmas pamatdarbības (KA 1) profesionālās izglītības sektora projektā

Erasmus+ Nr. 2018-1-LV01-KA116-046827 "Profesionālo prasmju veidošana",

PIKC Valsts SIA"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja pieteikt savu dalību  Erasmus+ projekta programmā uz sekojošām valstīm un programmām:

1)Francija - Viesmīlības un ēdināšanas jomas, 28 mobilitātes dienas (sākot ar 15.oktobri)

2)Igaunija - Gaļas pārstrādes mācību programma, 3 nedēļas,  ( Sākot ar 5.novembri)

3)Dānija  - Konditoru mācību programma, 35 mobilitātes dienas (sākot ar 12.novembri)

4)Francija - Ēdināšanas un pārtikas produktu ražošanas jomas, 28 mobilitātes dienas, mobilitātes vieta - kolektīvās ēdināšanas iestāde.


Izvirzīt savu kandidatūru dalībai projektā var visi PIKC Valsts SIA"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" izglītojamie, kas atbilst norādītajām specialitātēm vai ir pieredze attiecīgajās jomās.
Pieteikumā obligāti jānorāda, ka vēlaties pieteikt savu kandidatūru dalībai Erasmus + projekta programmā  kurā vēlaties iziet mobilitāti, piemēram, "Erasmus + projekta programma Igaunijā- viesmīlības pakalpojumu speciālists"

Lai pieteiktos, līdz 2018.gada 12.septembrim sūti:

- CV Europass formātā angļu valodā ŠEIT , CV atbilstoši pievienojot dokumentu tipa foto

- motivācijas vēstuli, angļu valodā, kurā apraksti savu izglītību, iepriekšējo pieredzi un pamato vēlmi doties praksē ārpus Latvijas

- aizpildītu Prakses pieteikuma veidlapu;

uz arturs.homins@rtrit.lv e-pastā norādot, piemēram,"Erasmus + projekta programma Igaunijā- viesmīlības joma", savu , grupu, grupas audzinātāja vārdu un uzvārdu, un telefona numuru.

*Atlases procesā tiks izskatīti tikai pilnībā un atbilstoši norādītajām prasībām aizpildīti pieteikumi.

Pretendentu vērtēšanas kritēriji:

Grupas audzinātāja pozitīva rekomendācija dalībai projektā;

Sekmes un kavējumi iepriekšējā mācību gadā un pēdējā pusgadā;

Mācību programmas savienojamība ar mobilitātes programmu;

Pretendenta spēja piedalīties mobilitātē pilnu laiku;

Pretendenta motivācija un mērķi dalībai mobilitātē;

Pretendenta angļu valodas prasmes;

Pretendenta dalība tehnikuma sabiedriskajā dzīvē.


Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.

Prakses pieteikuma veidlapa

Prakses pieteikuma veidlapa.docx