PIESAKIES!

Tiek izsludināta pieteikšanās ERASMUS + mobilitātēm 2018/2019. m.g.

Nenokavē savu iespēju!

Tiek izsludināta pieteikšanās ERASMUS + mobilitātēm 2018/2019. m.g. !

Saskaņā ar apstiprināto profesionālās izglītības mobilitātes projektu Erasmus+ Nr. 2018-1-LV01-KA116-046827 "Profesionālo prasmju veidošana", 

Tiek izsludināta pieteikšanās uz 6 mēnešu mobilitātēm, RTRIT izglītojamajiem un absolventiem, sekojošās partnervalstīs:

 • Beļģija
 • Itālija
 • Islande
 • Ziemeļīrija
 • Zviedrija
 • Anglija
 • Ungārija
 • Nīderlande
 • Francija
 • Somija
 • Norvēģija
 • Vācija

Mobilitātes darbības virzieni: Tūrisma, viesmīlības un viesnīcu joma, kā arī, ēdināšanas joma (pavāru un konditoru mobilitāte).
Mobilitātes tiks uzsāktas no 16.septembra!

Prasības pretendentiem:

 • - Angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (attiecas arī uz absolventiem)
 • - Aizpildīta pieteikuma anketa (Atrodama:  http://www.rtrit.lv/projekti/erasmus/piesakies/ )    (attiecas arī uz absolventiem)
 • - CV un motivācijas vēstule angļu valodā (izmantojamais formāts:  Europass cv) (attiecas arī uz absolventiem)
 • - Iesniegts sekmju izraksts par 2017/2018. m.g. (attiecas arī uz absolventiem)
 • - Audzinātājas/a un nodaļas vadītājas/a rekomendācija latviešu valodā; (Iesniedz skolotāja/s)

Pilnu pieteikumu ar norādītajām prasībām ,  sūti uz: arturs.homins@rtrit.lv

e-pastā norādi:Vārdu, Uzvārdu, grupas nr. un  pilnu vecumu uz 16.09.2018.

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 18.06.2018.


Mobilitāte Komercdarbības skolotājam/ai! Valensijā, Spānijā

Profesionālās izglītības mobilitātes projekts "Maini pasauli - sāc ar sevi!",  Komercdarbībasskolotājam/ai!

Mobilitāte norit Valensijā, Spānijā un tās ilgums ir 7 dienas, kuru laikā norit starptautiskās sadarbības pilnveidošana un: 

- RTRIT prezentēšana

- iepazīšanās ar izglītības iestādes programmām un mācību rezultātu novērtēšanu, mācību metodoloģiju

- iepazīšanās ar izglītības iestādes starptautisko darbu; darba grupa ar Spānijas skolu par abpusēju mobilitāšu īstenošanu (par Spānijas audzēkņu prakses īstenošanu Latvijā)

- veikt prakses pārraudzību prakses uzņēmumos

Pretendentam nepieciešamas angļu vai spāņu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.

PIETEIKUMU, LŪDZAM, SŪTĪT LĪDZ 28.05. UZ ARTURS.HOMINS@RTRIT.LV


Erasmus+ skolu sektora mobilitātes projekts “Radoša izglītība dzīvei”, Vispārējās izglītības skolotājam/ai!

Erasmus+ skolu sektora mobilitātes projekts “Radoša izglītība dzīvei”, Vispārējās izglītības skolotājam/ai!

7 dienu darba vērošanas (ēnošanas) mobilitāte.

Mobilitātes pamatuzdevumi:

- Veikt valodas mācību stundu vērošanu, kas paredzēta Francijas valsts pilsoņiem un Erasmus+ mobilitāšu dalībniekiem.

- Iepazīšanās ar izglītības iestādes un valsts mācību novērtējuma kritērijiem.

- Iepazīties ar izglītības iestādes kompetenci, pielietojot to reālajā vidē, par kvalifikāciju salīdzināmību un caurskatāmību un mācīšanās rezultātu definēšanu.

- ECVET principu pielietošana un pielīdzināšana.
- Un citi uzdevumi saistībā ar projekta mērķu sasniegšanu.

Prasības - Pretendentam ir jābūt Valsts SIA RTRIT vispārējās izglītības pedagogam ar labām angļu vai franču valodas zināšanām, kuras būs nepieciešams pielietot komunikācijas procesā.

Savs pieteikums ir jānosūta uz arturs.homins@rtrit.lv līdz 28.05.

Kandidatūras apstiprināšanas gadījumā, būs jāiesūta CV!


Savu pieteikuma anketu , CV un motivācijas vēstuli (Europass formātā) angļu valodā sūti uz: arturs.homins@rtrit.lv

CV un e-pastā norādi: grupas nr. personas kodu, audzinātājas vārdu, uzvārdu un tel. nr.

(copy 1)

Prakses pieteikuma veidlapa

PieteikumaVeidlapa.pdf