Viesnīcu pakalpojumu speciālists 1.5 g.

Viesnīcu pakalpojumu speciālists 1.5 g

Iegūstāmā kvalifikācija Viesnīcu pakalpojumu speciālists
Profesionālās izglītības programmas Viesnīcu pakalpojumi
Mācību ilgums 1.5 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Praktiskās mācības  210 stundas 
Kvalifikācijas prakse  560 stundas 
Prakse Lielākās prakses vietas : Tallink Hotel”; viesnīca „Neiburgs” ;”Radisson Blu Latvija” ;”Radisson Blu Rīdzene”; ”Radisson Blu Elizabete”; ”Centrum Monika Hotel”; ”Old Palace Riga Hotel”; ”Avelon Hotel”; ”Opera SPA Hotel” u.c.

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

 

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Viesmīlība
  • Saimnieciskā dienesta darba organizācija
  • Viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija
  • Bāra serviss, Viesu apkalpošana
  • Ēdienu un miltu izstrādājumu gatavošana
  • Kustību un runas kultūra
  • Divas profesionālās svešvalodas
  • Darba aizsardzība

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

- Strādāt viesmīlības uzņēmumos saimnieciskajā dienestā, uzņemšanas dienestā, veikt pavāra, pavāra palīga, bārmeņa pienākumus
- Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
- Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos,
kursos un semināros