Interjera noformētājs 4 g.

Interjera noformētājs 4 g.

Iegūstamā kvalifikācija Interjera noformētājs
Profesionālās izglītības programmas Interjera dizains
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par  profesionālo vidējo izglītību
Praktiskās mācības  1152 stundas
Kvalifikācijas prakse  960 stundas

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Zīmēšana,
  • Gleznošana,
  • Krāsu mācība,
  • Formu mācība,
  • Stilu mācība,
  • Kompozīcija,
  • Projektēšana,
  • Datortehnoloģijas,
  • Profesionālā svešvaloda.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

- Turpināt izglītoties gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēs
- Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides programmās, kursos un semināros
- Strādāt ar interjera dizainu saistītās nozarēs interjera projektēšanas un noformēšanas jomās