Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 4 g.

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 4.g

Iegūstāmā kvalifikācija Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi, restorānu pakalpojumi
Mācību ilgums 4 gadi (vidējā profesionālā izglītība)
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par  profesionālo vidējo izglītību
Praktiskās mācības  1152 stundas 
Kvalifikācijas prakse  960 stundas 
Prakse Lielākās prakses vietas : A/S ,, Lido", SIA ,, Radisson Blu Hotel Latvija", SIA ,,CS3´ pusdienu restorāns ,, Sonny", SIA ,,
Adamone", restorāns ,,Kaļķu vārti",SIA ,, B bārs restorāns", restorāns ,, Biblioteka"u.c.

Galvenie mācību priekšmeti:

 • Viesu apkalpošanas organizācja,
 • Ēdienu kulinārais raksturojums,
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija,
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums,
 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija,
 • Profesionālās datorprogrammas,
 • Viesu apkalpošanas organizācija,
 • Uzņēmējdarbības pamati,
 • Uzņēmējdarbība,
 • Viesmīlība,
 • Prečzinības, 
 • Kalkulācija, uzskaite un atskaite,
 • Divas profesionālās svešvalodas,
 • Darba aizsardzība,
 • Bāra darba organizācija.

Programmas apraksts

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Edinasanas pak specialists 4 gadi.pdf

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

- Strādāt specialitātē komersanta piedāvātajos ēdināšanas uzņēmumos un sniegt visa veida ēdināšanas pakalpojumus,
- Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs,
- Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros.