Restorānu pakalpojumu speciālists 1.5 g.

Restorānu pakalpojumu speciālists 1.5 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Restorānu pakalpojumu speciālists
Profesionālās izglītības programmas Restorānu pakalpojumi
Mācību ilgums 1.5 gadi, pēc 12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums ESF finansēta izglītības programma

 

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbība pamatprocesi;
  • Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā;
  • Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā;
  • Viesu apkalpošana restorānos;
  • Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana;
  • Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana;
  • Preču pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumos;
  • Darba organizēšana restorānos;
  • Restorānu ēdienkartes un tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde.

Programmas apraksts un darba iespējas

Restorānu pakalpojumu speciālists pārzina restorāna darba organizāciju; viesu apkalpošanas standartus; veic viesu apkalpošanas procesa plānošanu, koordinēšanu; pakalpojumu pārdošanu un pakalpojumu kvalitāti.

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

-veidot restorāna estētisko vidi;

-plānot un koordinēt restorāna struktūrvienību darbu un apkalpošanas procesu savas kompetences robežās, nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu utt.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu viesmīlības un tūrisma industrijas uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

Kaļķu vārti; 36. līnija; Bibliotēka Nr.1; Klīversala, u.tt.

 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv