Pedagogu profesionālā pilnveide

Normatīvie dokumenti

METODISKO IZSTRĀDŅU SKATES KĀRTĪBA

Metodisko_izstradnu_skates_kartiba.pdf

METODISKO IZSTRĀDŅU SKATE 2017./2018. MĀCĪBU GADS

RTRIT_pedagogu_metodisko_izstradnu_skate_2017_2018_darbu_anotacijas.pdf