Mācību procesa grafikus

Mācību procesa grafiki 2017/2018 m. g.

Ēdināšanas pakaplpojumu nodaļas mācību procesa grafiks

Ēdināšanas pakaplpojumu nodaļas mācību procesa grafiks.pdf

Komerczinību un tūrisma nodaļas mācību procesa grafiks

Komerczinību un tūrisma nodaļas mācību procesa grafiks.pdf

Pārtikas ražosanas nodaļas mācību procesa grafiks

Pārtikas ražosanas nodaļas mācību procesa grafiks.pdf

Preiļu struktūrvienības mācību procesa grafiks

Preiļu struktūrvienības mācību procesa grafiks.pdf

Skaistumkopšanas un interjera nodaļas mācību procesa grafiks

Skaistumkopšanas un interjera nodaļas mācību procesa grafiks.pdf

Viesmīlības pakalpojumu nodaļas mācību procesa grafiks

Viesmīlības pakalpojumu nodaļas mācību procesa grafiks.pdf

Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi.pdf

CPKE UN PKE TEORĒTISKĀS UN PRAKTISKĀS DAĻAS NORISES DATUMI

CPKE_grafiks_2018.pdf