A+
a-

PIESAKIES!

PIETEIKŠANĀS MOBILITĀTEI

Gribi iegūt jaunas prasmes un pilnveidot esošās? - PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei 

Jauns mācību gads, jauns Erasmus+ projekts “Personības attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā” Nr. 2019-1-LV01-KA116-060276!

Tiek izsludināta pieteikšanās:

1. Gaļas pārstrādes programmai - Igaunijā Tartu Vocational Center, 04.11.19. - 22.11.19.

2. Gaļas pārstrādes programmai -  Dānijā, Zealand Business College,  11.11.19. - 08.12.19.

3. Maiznieku/Konditoru programmai - Dānijā, Zealand Business College,  11.11.19. - 08.12.19.

4. PRAKSE Pārtikas ražošanas/sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā Leztroy Reignier, Savoy, Francijā sadarbībā ar Jeanne Antide skolu, 2019. gada oktobrī uz 5 nedēļām.

Izvirzīt savu kandidatūru dalībai projektā var visi PIKC Valsts SIA"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" izglītojamie, kuri mācās norādītajās specialitātēs.  

Pieteikumā obligāti jānorāda, ka vēlies pieteikt savu kandidatūru dalībai kādā no Erasmus + projekta programmām, piemēram, "Erasmus +” projekta programma "Dānija - konditors"

Lai pieteiktos, sagatavo:

- CV Europass formātā angļu valodāŠEIT , CV atbilstoši pievienojot dokumentu tipa foto

- Motivācijas vēstuli, angļu valodā, kurā apraksti savu izglītību, iepriekšējo pieredzi un pamato vēlmi doties praksē ārpus Latvijas;

- Aizpildītu pieteikuma veidlapu (Pieteikuma veidlapu meklē lapas apakšā)

un nosūti uz arturs.homins@rtrit.lv e-pastā norādot, piemēram, "Erasmus +” projekta programma "Dānija - konditors" utt., savu grupu, grupas audzinātāja vārdu un uzvārdu, un telefona numuru.

*Atlases procesā tiks izskatīti tikai pilnībā un atbilstoši norādītajām prasībām aizpildīti pieteikumi.

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 17.09.

Izvērtējot kandidātus, tiek ņemts vērā:

- Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj brīvi sazināties un sekot līdzi apmācību procesam;

- Vērtējums visos mācību priekšmetos 2018./2019. m.g.

- Mācību stundu kavējumi par 2018./2019. m.g.

- Iepriekšējā darba pieredze izvēletajā jomā

- Piedalīšanās mobilitātēs iepriekš tiks uzskatīta par priekšrocību


Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.

Prakses pieteikuma veidlapa

Prakses pieteikuma veidlapa.docx