Vizuālā tēla stilists 4 g.

Vizuālā tēla stilists

Iegūstāmā kvalifikācija Vizuālā tēla stilists
Profesionālās izglītības programmas Skaistumkopšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 4 gadi (vidējā profesionālā izglītība)
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par  profesionālo vidējo izglītību
Praktiskās mācības  1152stundas
Kvalifikācijas prakse  960 stundas

Galvenie mācību priekšmeti:

 • Valodas un komunikatīvās zinības,
 • Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības,
 • Profesionālie mācību priekšmeti,
 • Sanitārija un higiēna,
 • Anatomijas pamati,
 • Salona darbības pamati,
 • Koloristika,
 • Zīmēšana, kompozīcija,
 • Kosmētika,
 • Vizāža,
 • Grimēšanas un ķermeņa apgleznošanas tehnikas,
 • Frizierdarbu pamati,
 • Frizūru modelēšana un personalizācija,
 • Apģērbu izgatavošanas tehnoloģija,
 • Vizuālā koptēla veidošana,
 • Saskarsmes un Imidža psiholoģijas pamati,
 • Lietišķā etiķete,
 • Uzņēmējdarbības pamati,
 • Runas, kustību un režijas pamati,
 • Profesionālā svešvaloda,
 • Datordizains,

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

-Strādāt skaistumkopšanas un dekoratīvās kosmētikas salonos,

-Veidot tēlus reklāmas klipiem, modes kolekciju šoviem,

-Strādāt kultūras un mākslas uzņēmumos

.