Tērpu stila speciālists 4 g.

Tērpu stila speciālists

Iegūstāmā kvalifikācija Tērpu stila speciālists
Profesionālās izglītības programmas Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
Mācību ilgums 4 gadi (vidējā profesionālā izglītība)
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par  profesionālo vidējo izglītību
Praktiskās mācības  1152 stundas
Kvalifikācijas prakse  960 stundas

Galvenie mācību priekšmeti:

 • Stila mācība,
 • Vizuālā koptēla veidošana,
 • Tērpu vēsture,
 • Apģērbu dizains,
 • Zīmēšana,
 • Kompozīcija,
 • Datordizains,
 • Šūšanas darbu pamati,
 • Apģērbu konstruēšanas, modelēšanas pamati;
 • Materiālmācība,
 • Apģērbu šūšanas tehnoloģija,
 • Modes marketings,
 • Imidža un klienta psiholoģija,
 • Profesionālā svešvaloda,
 • Runas un kustību kultūra.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

- Veikt individuālo uzņēmējdarbību vai sadarbībā ar citu profesiju pārstāvjiem strādāt pie personas imidža veidošanas, piedāvājot tērpus vai tā elementus (noteikta veida un stila apģērbu, aksesuārus, frizūru un sejas grimu) dažādiem tēliem un komplektējot garderobi.
- Turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstākajās mācību iestādēs.
- Paaugstināt profesionalitāti profesionālās pilnveides programmās, kursos un semināros.