Frizieris 1 g.

Frizieris

Iegūstāmā kvalifikācija Frizieris
Profesionālās izglītības programmas Frizieru pakalpojumi
Mācību ilgums 1 gads
Iegūstamais izglītības dokuments Atestāts par arodizglītību
Praktiskās mācības  138 stundas
Kvalifikācijas prakse  560 stundas

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

 

SVARĪGI!

Šajā programmā tiek uzņemti tikai nenodarbinātie izglītojamie!Galvenie mācību priekšmeti:

 • Darba un vides aizsardzība,
 • Sanitārija un higiēna un anatomijas pamati,
 • Frizūru un tērpu attīstības vēsture,
 • Griezuma modelēšana sievietēm,
 • Griezuma modelēšana vīriešiem,
 • Matu veidošana,
 • Matu krāsošana,
 • Garo matu dizains,
 • Ilgviļņi,
 • Saskarsmes un imidža psiholoģijas pamati,
 • Profesionālā svešvaloda

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

-Strādāt skaistumkopšanas salonos, frizētavās

-Iespēja izglītības turpināšanai: gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstākās izglītības mācību iestādēs

-Pilnveidot savas prasmes un zināšanas kursos un semināros