Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists 1.5 g

apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists 1.5 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Profesionālās izglītības programmas Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
Mācību ilgums 1.5 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par  profesionālo vidējo izglītību
Praktiskās mācības  168 stundas
Kvalifikācijas prakse  560 stundas

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

 

Galvenie mācību priekšmeti:

 • Vispārējā kompozīcija,
 • Apģērbu kompozīcija,
 • Zīmēšana,
 • Gleznošana,
 • Modes zīmējums,
 • Kultūras mākslas un dizaina vēsture ,
 • Modes vēsture,
 • Apģērbu šūšanas tehnoloģija un iekārtas,
 • Konstruēšana un modelēšana,
 • Materiālmācība,
 • Datortehnoloģijas,
 • Lietišķā grafika,
 • Stilu mācība,
 • Lietišķā saskarsme.

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists

Apgerbu modelesanas un konstruesanas specialists 1 5 gadi.pdf

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

- Turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstākajās mācību iestādēs
- Paaugstināt profesionalitāti profesionālās pilnveides programmās, kursos un semināros.
- Varēsi strādāt visu veidu apģērbu izgatavošanas uzņēmumos un darbnīcās, modelējot un konstruējot dažādus apģērbus, izgatavojot rūpnieciskos lekālus, izstrādājot dizainparaugus un rūpnieciskos etalonus.